קורס מדריכי טיפוס

מתוך Climbing_Encyclopedia
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עמוד זה נכתב על פי חוברת הקורסים של הועדה המקצועית. הוא מכיל את מרבית החומר בחוברת (אך לא כולו) החומר הנמצא כאן מתעדכן מעת לעת אך אין ערובה לכך שהוא המעודכן ביותר. את הגירסה המלאה והמעודכנת ביותר ניתן לקבל באימייל ב - DORONNE@Amdocs.com.

החומר שכאן הוא מגירסה 1.15 שאושרה בישיבת הועדה המקצועית לענף טיפוס וגלישה בתאריך 08/12/2006

כללי

דרישות הקבלה לקורס מדריכי טיפוס, כפי שנקבעו בוועדה המקצועית במכון ווינגייט כוללות את קורס מדריכי גלישה וקורס מפעילי קירות טיפוס כקורסים מקדימים. מתוך הבנה כי מטפסים רבים, בעלי ניסיון, יודעים את מרבית החומר הנלמד בקורסים אלו, נתקבלה הצעה מתוך הועדה המקצועית לקיים קורס מדריכי טיפוס בשיתוף עם המועדון האלפיני.

לקורס זה שני שלבים: שלב מכין (קורס הכנה) ושלב ראשי (קורס הדרכה). לשני השלבים רכז אחד שמוביל את כל הקורס.

בשלב המכין של קורס זה ילמדו החניכים שאינם מוסמכים כמדריכי גלישה וכמפעילי קירות את החומר החסר. הנחת עבודה בבניית הקורס היא שמטפסים מנוסים שולטים במרבית הנושאים הנלמדים בקורסים המקדימים. שלב מקדים זה יארך עשרה ימים + יומיים עיוניים + יומיים מבחני קבלה לשלב הראשי. קורס ההכנה יורכב מארבעה חלקים:

א – השלמה למדריכי גלישה (שלושה ימים).

ב – השלמה למפעילי קירות (יומיים).

ג – לימוד חומר נוסף עיוני ומעשי (חמישה ימים, אופציונאלי).

ד – יומיים עיוניים.

הכוונה היא שהחניכים יוכלו לגשת באופן מודולארי על פי הסמכתם והידע שלהם ויעברו רק את החלק החסר.

לפני השלב הראשי ייבחנו כל חניכי הקורס (גם אלה שלא היו בשלב המכין) במבחני קבלה שיארכו יומיים. המועמדים יידרשו להגיש עבודה עיונית הכוללת את החומר שעליהם לשלוט בו, לפני בחינות הקבלה לשלב הראשי.

השלב הראשי של הקורס יארך 7 ימים + יום בחינה, וייערך על פי על פי המתכונת שאושרה על ידי הועדה המקצועית במכון ווינגייט.

חניכי הקורס שלא יוסמכו לאחר השלב הראשי כמדריכי טיפוס, לא יוסמכו כלל (לא כמדריכי גלישה ולא כמפעילי קירות טיפוס).

ציוד נדרש

ראה נספח י': ציוד נדרש לקורסים ולבחינות (קבלה והסמכה)

שלב מכין

מבנה הקורס

עשרה ימים, 2 ימי הרצאות עיוניות, שני ימי מבחן (מעבר לשלב הראשי), ללא הסמכה.

דרישות הקבלה

 • ניסיון בהובלה על אבני עיגון (שנתיים לפחות).
 • ידע מקיף בנושאים הקשורים לטיפוס ( על פי רשימה בהמשך).
 • רמת הובלה על אבני עיגון (לא על בולטים) של 6a (דירוג צרפתי) או 5.10a (דירוג אמריקאי).
 • ניסיון טיפוס בחו"ל.
 • ניסיון טיפוס על מסלולי מולטי-פיץ' על אבני עיגון.
 • ראיון אישי עם רכז הקורס.

הדרכת הקורס

 • כל מדריכי הקורס יהיו מדריכי טיפוס בכירים.
 • מקסימום לכל 5 חניכים למדריך.
 • בחינה: שני מדריכים בכירים לפחות, מקסימום 4 נבחנים לכל בוחן.

בוחנים לבחינת מעבר

 • כל הבוחנים מדריכי טיפוס בכירים.
 • מקסימום 4 חניכים לבוחן.
 • לפחות 3 בוחנים.
 • לפחות אחד הבוחנים אינו מדריך הקורס.

סילבוס ותכנית מפורטת לשלב המכין

יום אתר (הצעה) נושא
1 חומר עיוני: טבעות, חבלים, קשרים, פיזיקה בסיסית
2 חומר עיוני: טכניקה, אבני עיגון, תחנות, מערכות הרמה
3 קיר טיפוס עבודה על קיר
4 קיר טיפוס עבודה על קיר
5 גלבוע/מחצבות קדומים מערכות הורדה, גלישה ואיבטוח, פתרון תקלות באוויר, על משטח עבודה
6 גלבוע/מחצבות קדומים מערכות הרמה, פתרון תקלות באוויר, על משטח עבודה
7 נחל קומראן/נחל טור אומגה, מעבר נחל
8 גיתה/גיא בן הינום חילוץ מוביל: לימוד ותרגול
9 גיא בן הינום טיפוס מלאכותי: לימוד ותרגול
10 ארבל/מערת קשת הובלה על מסלול ארוך וקל: תכנון מסלול, מציאת המסלול, ניווט, היקשרות, איבטוח והליכה, (הדרכה כללית בבוקר ועבודה בקבוצות קטנות על מסלול ארוך וקל). יום זה יבוצע באמצע השלב הראשי.

פירוט הימים

יום 1,2 - חומר עיוני

הרצאות בנושאי חבלים, ציוד, היסטוריה, דירוגים, גלישה, עיגונים, דינאמיקה של נפילות וכו'.

יום 3,4 - מפעילי קירות

כינוס ושיחת פתיחה.

מפעיל הקיר אחריות ותפקיד, הוראות בטיחות וניהול סיכונים.

פתיחת קיר טיפוס.

גלישה על קיר + סיכום טעויות ודגשים.

נקודות אבטוח (קרקע, גוף) + אביזרי אבטוח.

תפקיד המאבטח וצורת העבודה + דגשים והוראות בטיחות למטפס.

פתרון בעיות למטפס תקוע בטופ-רופ ותרגול.

פתרון בעיות למטפס תקוע בהובלה ותרגול.

סגירת קיר.

הוראות בטיחות וניהול סיכונים.

פתיחת קיר וגלישה + התניידות ועבודת תחזוקה על קיר.

תפקידי מטפס ומאבטח בהובלה.

תרגול טיפוס ואבטוח בהובלה.

תקלות בהובלה ותרגול תקלות ופתרונות.

ניהול פעילות.

תרגול תקלות ופתרונות בקבוצות קטנות וגדולות.

הוראות בטיחות וניהול סיכונים + פתיחת קיר ועבודת תחזוקה.

עבודה בקבוצות גדולות.

בעיות, תרגולים לפתרון.

התקלות ועבודה בקבוצות ושליטה בקבוצה.

יום 5 - עבודת חבל א'

צורות אבטחה וגלישה: שני חבלים נייחים (אבטחה עצמית), חבל נייח וחבל נייד (אבטחה עילית).

אבטחה מלמטה, שני חבלים ניידים (משלף).

בניית עמדת אבטחה עילית.

קבלת גולש.

עבודה על מצוק עם קבוצה.

גלישה ואבטחה עם אמצעים שונים וצורות אבטחה שונות.

פתרון תקלות בעזרת רווחי כוח.

הפיכת עמדת גלישה למשלף (לולאת שמינית על חבל גלישה, למשל).

יום 6 - עבודת חבל ב'

תרגול טיפוס פרוסיקים ומעברי קשרים בטיפוס וגלישה.

הבדלים בין תחנות גלישה/אבטחה בטופ-רופ בדגש נקודה קריטית, עיגון אחורי ומיקום המאבטח.

תרגולים נוספים בפתיחת תחנות.

תקלות בעמדת אבטוח עילית.

מעבר קשר בעמדה (מכונת פרוסיק).

רווחי כוח (חישוב ובנייה).

שימוש באיטלקי בעמדת גלישה.

משלפים (כולל הורדה מהירה של 2 או 3 אנשים) + מערכות הרמה לקבוצות (הוטות ומערות).

יום 7 - עבודת חבל ג'

מעבר נחל.

גולש אחרון (תרגול ללא לימוד).

פתיחת תחנות.

בניית אומגה, שילוח באומגה (דגשי בטיחות – חבל בלם כנקודה קריטית).

תרגיל לחניכים (ללא לימוד) – הורדת גולש מהאוויר.

יום 8,9,10 - לימוד ותרגול מעשי ברמה גבוהה

חילוץ מוביל.

טיפוס מלאכותי.

איבטוח על מסלולים ארוכים וקלים.

יום עיוני בנושאי טיפוס בחוץ

מטאורולוגיה, שמירת טבע, יחידות החילוץ, גיאולוגיה למטפסים, השפעות אקלים, היסטוריה של הטיפוס בארץ, רוט-פיינדינג, קריאת טופואים וניווט למטפסים.

יום עיוני בנושאי טיפוס ספורטיבי

כושר גופני כללי, כושר גופני ספציפי, תחרויות - שיפוט וארגון, תחרויות - בניית מסלולים, היבטים משפטיים של הדרכה בספורט.

ידע נדרש

1. קשרים: בוהן, לולאת בוהן, שמונה, לולאת שמונה, לולאת שמונה עוקב, פלמי, לולאת פרפר אלפיני, לופת (קשר א'), דייגים, דייגים כפול, הצלה (מאובטח רק בקשר א'), קשר שמונה עם שתי לולאות, פרוסיק, פרוסיק צרפתי, בכמן, היידן, מים, איטלקי, מוט, שטוח.

2. כללי פסילה: טבעות, אמצעי חיכוך, חבלים, רצועות, רתמות, אבני עיגון.

3. אמצעי חיכוך: שמינית, קשר איטלקי, שטיכט (ודומיו), רוורסו (ודומיו) גיגי (ודומיו), גריגרי.

4. נעילת כל אמצעי החיכוך.

5. פרישת וגלגול חבל: לגלישה, להובלה.

6. גלישה: באבטחה מלמעלה, באבטחה מלמטה, באבטחה עצמית מעל אמצעי החיכוך, באבטחה עצמית מתחת לאמצעי החיכוך, גולש אחרון.

7. עגינות טבעיות: גשרים, עצים ובולדרים.

8. אבני עיגון: רוקים, טריקמים, הקסים, פרנדים שימוש ולאיזה סוגי סלע מתאים כל סוג.

9. עגינות קבועות: בולטים ופיתונים.

10. עגינות מורכבות: תחנות, חלוקת משקל, גיבוי, נקודות קריטיות.

11. פתרון תקלות ברמה בסיסית: טיפוס פרוסיקים ומעבר לגלישה, העברת עומס על הקרקע ובאוויר, מעברי קשרים.

12. טופ-רופ: שפת המצוק, איבטוח, בטיחות המסלול, נקודות קריטיות, עיגון אחורי, מיקום המאבטח.

13. טיפוס על קיר: איבטוח בטופ-רופ, הפרשי משקלים, עיגון אחורי, מיקום המאבטח, הורדת המטפס.

14. טיפוס: בולדרינג וספוטינג.

15. הובלה: איבטוח בהובלה, הקלפה נכונה וסריגה, הובלה בחבל יחיד, בדאבל, בטווין.

16. בטיחות כללית: קשר בקצה החבל (מתי?), טבעות נעולות (מתי?), איבטוח דינאמי וסטאטי, קסדה (מתי?) וכו'.

17. דינאמיקה של נפילות: fall factor, נפילת בדיקה של UIAA, התארכות בנפילה, התארכות לפני קריעה וכו'.

חומר קריאה ולימוד

שלב ראשי

מבנה הקורס

שבעה ימים, שני ימי בחינת הסמכה

הסמכה

(רק בסוף השלב הראשי)

 • ניהול יום גלישה.
 • מעבר בנחל עם קבוצה.
 • הפעלת פעילות טיפוס בטופ-רופ במצוק בלבד.
 • שילוח בגלישה זוויתית.
 • הדרכת גלישה.
 • פתיחת קיר טיפוס ולהיות אחראי על פעילות טיפוס בקיר הטיפוס.
 • השגחה, מבחינה בטיחותית, על פעילות בקיר טיפוס: פעילות טופ – רופ ופעילות הובלה.
 • תחזוקה והחלפת אחיזות וחיזוקן על הקיר.
 • הדרכת קורסי מדריכי גלישה (מדריך שני).
 • לימוד לאבטח בקיר טיפוס הפעלה והדרכה בקיר.
 • הדרכת קורסי טיפוס.
 • טיפוס עם קליינטים (טופ רופ והובלה).
 • הובלת קבוצות בהרים.

קבלת הסמכה

(רק בסוף השלב הראשי)

ציון עובר לכל החלקים:

 • בחינה עיונית.
 • בחינה מעשית.
 • הערכה של מדריכי הקורס.
 • סטאז' – 15 ימי הדרכה – נוכחות בקורסים ופעילויות על פי הפירוט בהמשך.
 • תעודת מגיש עזרה ראשונה (44 שעות).

דרישות הקבלה לשלב הראשי

 • עמידה במבחן מעבר (סיום השלב המכין).
 • רמת ניווט סבירה.
 • ראיון עם מדריכי הקורס.
 • תעודת מדריך גלישה ותעודת מפעיל קיר טיפוס (או השתתפות בשלב המכין).
 • ידע מקיף בנושאים הקשורים לטיפוס (על פי רשימה בהמשך).
 • הגשת קורות חיים ונִסיון טיפוס כמפורט:
  • פחות שנתיים ניסיון בהובלה על אבני עיגון (רשימת אתרים).
  • ניסיון טיפוס בחו"ל (רשימת אתרים).
  • ניסיון טיפוס על מסלולי מולטי-פיץ' על אבני עיגון פירוט של לפחות עשרה מסלולים של 8 פיצ'ים או 300 מ'.
  • רמת הובלה על אבני עיגון (לא על בולטים) של 6a (דירוג צרפתי) או 5.10a (דירוג אמריקאי), פירוט של לפחות שלושה מסלולים של 3 פיצ'ים או יותר.

הדרכת הקורס - שלב ראשי

 • כל מדריכי הקורס יהיו מדריכי טיפוס בכירים אשר ימונו ע"י הועדה המקצועית.
 • מדריך לכל 5 חניכים.

בוחנים לבחינת הסמכה

 • כל הבוחנים מדריכי טיפוס בכירים.
 • 4 מקסימום חניכים לבוחן.
 • לפחות 3 בוחנים.
 • לפחות אחד הבוחנים אינו מדריך הקורס.

סטאז'

15 ימי נוכחות בקורסים ופעילויות על פי הפירוט הבא:

 • 2 ימים בהפעלת קיר (באישור מפעיל קיר טיפוס).
 • 1 יום בפעילות טופ-רופ בחוץ (לא על קיר) (באישור מדריך טיפוס).
 • 1 יום בפעילות גלישה (באישור מדריך טיפוס או גלישה).
 • 6 ימים בטיולי גלישה עם קבוצה (באישור מדריך גלישה או טיפוס).
 • 4 ימים בהדרכת טיפוס - הובלה עם חניכים (באישור מדריך טיפוס).
 • 1 יום השתלמות מעשית או שני חצאי ימים השתלמות עיונית (באישור מדריך טיפוס).

על המדריכים להשלים את הסטאז' תוך שנה ממועד בחינת ההסמכה

 • השלמת הסטאז' דורשת הגשת פירוט בפורמט המוצג למטה, כל יום מאושר בנפרד. מדריכי גלישה ומפעילי קיר שיביאו אישורים על ימים שביצעו על פי הסמכתם יוכלו לקבל אישור רטרואקטיבי על ימי סטאז' מתאימים.
 • אישור על יום סטאז' מותנה במשוב מצד המדריך החונך.

מבנה הפירוט להגשה

סוג הפעילות תאריך אתר החומר הנלמד מדריך אחראי (שם וחתימה) הערות
קורס טיפוס 35.5.1952 נחל קטלב הובלה עם חניכים, טכניקות מתקדמות בטיפוס בשלילי אנדריאה, אלי ניסן היה סבבה

סילבוס לשלב הראשי

יום אתר (הצעה) פעילות
1. -2. גיא בן הינום הדרכה, מתודיקה כללית ושיעורים שיועברו על ידי החניכים: קשרים (לימוד קשרים, מרינר, היידן, סידורים חד כיווניים וכו), אבני עיגון, בולטים, רתמות ורתמות מאולתרות, עגינות טבעיות ומלאכותיות חלוקת משקל ותחנות מסוגים שונים, בולדרינג וטופ רופ. דינאמיקה של נפילות, שיטות הובלה שונות (חבל יחיד, דאבל, טווין)
3. גיא בן הינום חילוץ, שיקולי חילוץ, חילוצי הורדה, מערכות הרמה ופתרון תקלות פשוטות.
הובלות עם חניכים ומתודיקה מעשית - העברת שיעורים מעשיים על ידי החניכים
4. גיא בן הינום הובלות עם חניכים ומתודיקה מעשית - העברת שיעורים מעשיים על ידי החניכים, ההבדל בין עבודת מדריך בודד (סילבוס חפשי) לבין עבודה בחברה (סילבוס קבוע)
5. גיתה הובלות עם חניכים על מולטיפיץ' ומתודיקה מעשית - העברת שיעורים מעשיים על ידי החניכים
6. גלבוע פיקוח על עמדות, שיעורים ומתודיקה מעשית
7. גיא בן הינום תרגול נוסף: חילוץ מוביל, מלאכותי והובלות עם חניכים (עד חצי יום). סיכום: מקרים ותגובות, ניתוח אירועים, כללי בטיחות, אחריות ותחומי סמכות, מטלות וכו'

רשימת השיעורים להעברה, עיוניים ומעשיים

ידע נדרש לשלב הראשי

הרשימה הבאה היא צירוף של רשימות החומר למבחני ההסמכה בקורס מדריכי גלישה ובקורס מפעילי קירות טיפוס, והחומר הנוסף הנדרש:

1. קשרים: בוהן, לולאת בוהן, שמונה, לולאת שמונה, לולאת שמונה עוקב, פלמי, לולאת פרפר אלפיני, לופת (קשר א'), דייגים, דייגים כפול, הצלה (מאובטח רק בקשר א'), קשר שמונה עם שתי לולאות, פרוסיק, פרוסיק צרפתי, בכמן, היידן, מים, איטלקי, מוט, שטוח.

2. רתמות וחבלים: מבנה, שימוש ורתמות מאולתרות, ספקטרה (דיינימה), קבלר וכו'.

3. כללי פסילה: טבעות, אמצעי חיכוך, חבלים, רצועות, רתמות, אבני עיגון.

4. אמצעי חיכוך: שמינית, קשר איטלקי, שטיכט (ודומיו), רוורסו (ודומיו) גיגי (ודומיו), גריגרי.

5. נעילת כל אמצעי החיכוך.

6. ציוד נוסף: סטופ, שאנט, ג'ומארים, פיפי הוק, דייזי, בולמי אנרגיה (KISA ודומיו),.

7. גלישה: באבטחה מלמעלה, באבטחה מלמטה, באבטחה עצמית מעל אמצעי החיכוך, באבטחה עצמית מתחת לאמצעי החיכוך, גולש אחרון.

8. עגינות טבעיות: גשרים, עצים ובולדרים.

9. אבני עיגון: רוקים, טריקמים, הקסים, פרנדים שימוש ולאיזה סוגי סלע מתאים כל סוג.

10. עגינות קבועות: בולטים ופיתונים.

11. משלף: מבנה, יתרונות וחסרונות, שימושים, תפעול.

12. משלף: מבנה, יתרונות וחסרונות, שימושים, תפעול.

13. רווחי כוח ומערכות הרמה ומתיחה: רווח כוח 2, רווח כוח 3 (Z), חישוב רווחי כוח.

14. אל-חוזרים: ג'ומאר, טנדם פרוסיק וכו'.

15. העברת עומס: בתחנה, באוויר.

16. פתרון תקלות על מצוק: על משטח עבודה, באוויר, עם ציוד מינימאלי, טיפוס פרוסיקים ומעבר לגלישה, העברת עומס על הקרקע ובאוויר, מעברי קשרים, הרמה באוויר, חילוץ גולש מן האוויר.

17. פתרון תקלות על קיר: חילוץ מטפס תקוע, הקלפה לבולט.

18. גלישה זוויתית: מבנה ותפעול, בלם, פיוז וכו'.

19. טופ-רופ: שפת המצוק, איבטוח, בטיחות המסלול, נקודות קריטיות, עיגון אחורי, מיקום המאבטח.

20. עבודה על קיר: התניידות אפקית ואנכית, שימוש בסולמות ורצועות, החלפת אחיזות, בניית מסלולים לאימון, לתחרויות, לפעילות חפשית.

21. טיפוס על קיר: איבטוח בטופ רופ, הפרשי משקלים, עיגון אחורי, מיקום המאבטח, הורדת המטפס.

22. טיפוס על קיר: בולדרינג וספוטינג.

23. טיפוס על קיר: איבטוח בהובלה, הקלפה נכונה וסריגה.

24. בטיחות כללית על קיר: בולט זה אחיזה?, קשר בקצה החבל, טבעות נעולות, איבטוח דינאמי וסטאטי, מניעת נפילה על פינות (בקיר), חיכוך על החבל.

25. חוזר מנכ"ל: בטיחות ונהלים.

26. דינאמיקה של נפילות: מקדם נפילה, התארכות של חבל, כוח בלימה וכו'.

27. הובלה: הקלפה נכונה, מרחק בין עגינות, שיקולים של מוביל, גלישה על מסלול.

28. שיטות הובלה: חבל יחיד, דאבל, טווין.

29. חומר לימוד: שליטה בכל החומר הנלמד בקורסים המוקדמים אותם רשאי מדריך טיפוס להדריך.