חוברת הקורסים של הועדה המקצועית

מתוך Climbing_Encyclopedia
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מבוא: מבנה קורסים והסמכות בענף הטיפוס והגלישה

עמוד זה (והמקושרים אליו) מפרט את מבנה הקורסים וההסמכות בענף הטיפוס והגלישה על פי חוברת הקורסים של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה. החומר הנמצא כאן מתעדכן מעת לעת אך אין ערובה לכך שהוא המעודכן ביותר. את הגירסה המעודכנת ביותר ניתן לקבל באימייל ב - DORONNE@Amdocs.com.

הגירסה שכאן היא מס. 1.15 ואושרה בישיבת הועדה המקצועית לענף טיפוס וגלישה בתאריך : 08/12/2006

בדף זה מופיעה ההסמכה בלבד (מה מותר למחזיק תעודה לעשות). לפרטים מלאים על מבנה כל קורס, יש לעבור לדף של אותו קורס.

חברי הועדה

רן רייכרט (יו"ר), דורון נצר, מיכה יניב, אוליבר נויבירט, קובי בלין, גדעון אביגד, שחר קדמיאל (נציג המועדון האלפיני), עופר פישלר (נציג איט"ס), צביקה דודלזק (ראש המחלקה)

מבנה ההסמכות בענף הטיפוס והגלישה

חץ המגיע להסמכה מציין את קורס הקדם להסמכה זו. אם מגיעים מספר חצים, כל הקורסים מהם מגיעים החצים הם קורסי קדם.

בהתאם, כל הסמכה גבוהה כוללת את כל ההסמכות הניתנות בקורסי הקדם שלה.

חריג לנושא זה הוא קורס מדריכי גלישה בכירים (ביחס לקורס מדריכי גלישה זוויתית): אם למדריך גלישה בכיר תעודת מדריך גלישה זוויתית, יהיה מוסמך להדריך גם קורס זה. אחרת, יהיה מוסמך להדריך רק קורס מדריכי גלישה. Guides.jpg

קורסים

קורס מדריכי גלישה

הסמכה:

קורס מפעילי קירות טיפוס

הסמכה:

 • פתיחת קיר טיפוס ולהיות אחראי על פעילות טיפוס בקיר הטיפוס.
 • השגחה, מבחינה בטיחותית, על פעילות בקיר טיפוס: פעילות טופ–רופ ופעילות הובלה.
 • תחזוקה, והחלפת אחיזות וחיזוקן על הקיר.
 • לימוד לאבטח בקיר טיפוס.

קורס מדריכי גלישה זוויתית

הסמכה:

 • ניהול יום גלישה.
 • מעבר בנחל עם קבוצה.
 • הפעלת פעילות טיפוס בטופ-רופ במצוק בלבד.
 • שילוח בגלישה זוויתית.
 • בניית מתקנים לגלישה זוויתית.

קורס מדריכי טיפוס ספורטיבי

הסמכה:

 • פתיחת קיר טיפוס ולהיות אחראי על פעילות טיפוס בקיר הטיפוס.
 • השגחה, מבחינה בטיחותית, על פעילות בקיר טיפוס: פעילות טופ–רופ ופעילות הובלה.
 • תחזוקה, והחלפת אחיזות וחיזוקן על הקיר.
 • לימוד לאבטח בקיר טיפוס.
 • הדרכת טיפוס ספורטיבי (הובלה על בולטים + טופ-רופ) בקיר טיפוס או באתר מבולט בלבד (לא כולל הובלה על אבני עיגון).
 • בניית תכנית אימון לטיפוס.
 • אימון קבוצות ויחידים.

קורס מדריכי טיפוס

הסמכה:

 • ניהול יום גלישה.
 • מעבר בנחל עם קבוצה.
 • להפעיל פעילות טיפוס בטופ-רופ.
 • שילוח בגלישה זוויתית.
 • הדרכת גלישה.
 • פתיחת קיר טיפוס ולהיות אחראי על פעילות טיפוס בקיר הטיפוס.
 • השגחה מבחינה בטיחותית על פעילות בקיר טיפוס: טופ–רופ והובלה.
 • תחזוקה, והחלפת אחיזות וחיזוקן על הקיר.
 • הדרכת בקורסי מדריכי גלישה (מדריך שני).
 • לימוד לאבטח בקיר טיפוס הפעלה והדרכה בקיר.
 • הדרכת קורסי טיפוס.
 • טיפוס עם קליינטים (טופ רופ והובלה).
 • הובלת קבוצות בהרים.

מדריכי גלישה בכירים

הסמכה:

 • ניהול יום גלישה.
 • מעבר בנחל עם קבוצה.
 • הפעלת פעילות טיפוס בטופ-רופ במצוק בלבד.
 • שילוח בגלישה זוויתית.
 • הדרכת קורס מדריכי גלישה.
 • בניית מתקני גלישה זוויתית.
 • הדרכת קורס מדריכי גלישה זוויתית.

מדריכי טיפוס בכירים

הסמכה:

 • ניהול יום גלישה.
 • מעבר בנחל עם קבוצה.
 • הפעלת פעילות טיפוס בטופ-רופ במצוק בלבד.
 • שילוח בגלישה זוויתית.
 • הדרכת גלישה.
 • פתיחת קיר טיפוס ולהיות אחראי על פעילות טיפוס בקיר הטיפוס.
 • השגחה, מבחינה בטיחותית, על פעילות בקיר טיפוס: פעילות טופ – רופ ופעילות הובלה.
 • תחזוקה, והחלפת אחיזות וחיזוקן על הקיר.
 • לימוד לאבטח בקיר טיפוסהפעלה והדרכה בקיר.
 • הדרכת קורסי טיפוס.
 • טיפוס עם קליינטים (טופ רופ והובלה).
 • הובלת קבוצות בהרים (כגון סיני וירדן).
 • הדרכת קורסי מדריכי גלישה.
 • הדרכת קורסי מדריכי גלישה זוויתית.
 • הדרכת קורסי מדריכי טיפוס.

נספחים

נספח א': הוראות בטיחות לעבודת חבלים (גלישה טיפוס ואומגות)

נספח ב': הוראות בטיחות בהפעלת קיר טיפוס

נספח ג': הנחיות עבודה לגלישה זוויתית

נספח ד': טופס משוב לחניך - טיפוס וגלישה

נספח ה': בחינות חוזרות (מועד ב') וערעורים

נספח ו': נוהל חריג להסמכת מדריכים

נספח ז': תנאים כלליים נוספים לקבלה לקורסים וקבלת תעודות

נספח ח': הסמכה מיוחדת לבוגרי קורס טג"ח ובוגרי 669

נספח ט': הסמכות למדריכי טג"ח

נספח י': ציוד נדרש לקורסים ולבחינות (קבלה והסמכה)

נספח י"א: נוהל העבודה של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה