התארכות תחת משקל גוף

מתוך Climbing_Encyclopedia
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

התארכות תחת משקל גוף ההיא בדיקה שנערכת לחבלים והיא אחד הנתונים המפורסמים על ידי היצרן. התארכות החבל נמדדת באחוזים מאורכו. ההתארכות בכוח מסויים היא ביטוי לאלאסטיות של החבל. התארכות תחת משקל גוף היא מידת התארכות החבל בעומס של 80 קילוגרם (מידה מקובלת למטפס ממוצע).

מידת ההתארכות היא בעלת משמעות בקביעת השימוש המתאים לחבל. חבלים המיועדים לספוג אנרגיה ולבלום נפילות (חבלי הובלה) הם יותר אלאסטיים ומתארכים יותר. חבלים המיועדים לשימושים סטאטיים כמו גלישה, חילוץ, הרמה וכו', מתארכים פחות. בדרך כלל מצויינות שתי מידות התארכות: התארכות תחת משקל גוף והתארכות לפני קריעה.

לכל סוג חבל יש שיעורי הימתחות מינימאלי ומקסימאלי שנקבעו בתקן כדי להיכלל תחת אותו סוג.

  • חבל סטאטי: 2%-3%
  • חבל דינאמי: 7%-8%
  • חבל דינאמי כפול: 9%-10%

תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...