איך מוסיפים נוסחאות מתמטיות

מתוך Climbing_Encyclopedia
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הכלי המשמש לכתיבת נוסחאות בוויקיפדיה הוא גירסה של LaTeX. התחביר הוא

<math/> נוסחה <math> .

בשביל שביטוי של נוסחה יוצג ("תרונדר" מהפועל to render) כמו שצריך ולא כטקסט רגיל, יש להוסיף את הסימן \ בתחילת הנוסחה, עם רווח אחריו. הוספת הסימן מוסיפה רווח בתחילת הנוסחה, ובכך כופה על הנוסחה להיות מוצגת כתמונה.

למשל הסימון <math>pi</math> יוצג כך: [math]pi[/math]

ואילו הסימן <math>\pi</math> יציג את האות היוונית, כך: [math]\pi[/math]

סימנים מיוחדים

סוג תחביר איך זה נראה
פונקציות רגילות (נכון) \sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z [math]\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z[/math]
פונקציות רגילות (לא נכון) sin x + ln y + sgn z [math]sin x + ln y + sgn z\,[/math]
נגזרות \nabla \partial dx [math]\nabla \partial dx[/math]
קבוצות \forall x\not\in \empty \subseteq A\cap B\cup \exists \{x,y\} \times C [math]\forall x \not\in \emptyset \subseteq A\cap B\cup \exists \{x,y\} \times C[/math]
לוגיקה p\wedge \bar{q} \rightarrow p\vee \bar{q} \Rightarrow \Leftrightarrow [math]p\wedge \bar{q} \rightarrow p\vee \bar{q} \Rightarrow \Leftrightarrow[/math]
שורש \sqrt{2}\approx 1.4 [math]\sqrt{2}\approx 1.4[/math]
\sqrt[n]{x} [math]\sqrt[n]{x}[/math]
יחסים \sim \simeq \cong \le \ge \equiv \approx \ne [math] \sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \approx \ \ne[/math]
גיאומטרי \angle \perp \| [math]\angle \perp \|[/math]
מיוחד \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star \circ \cdot \bullet \infty [math]\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star \circ \cdot \bullet\ \infty[/math]

הנמכה, הגבהה

סוג תחביר איך זה נראה
הגבהה a^2 [math]\ a^2[/math]
הנמכה a_2 [math]\ a_2 [/math]
קיבוץ a^{2+2} [math]\ a^{2+2}[/math]
a_{i,j} [math]\ a_{i,j}[/math]
שילוב הנמכה והגבהה x_2^3 [math]\ x_2^3[/math]
נגזרת (נכון) x' [math]\ x'[/math]
נגזרת (לא נכון ב-HTML) x^\prime [math]\ x^\prime[/math]
נגזרת (לא נכון ב- PNG) x\prime [math]x\prime[/math]
סכום \sum_{k=1}^N k^2 [math]\sum_{k=1}^N k^2[/math]
מכפלה \prod_{i=1}^N x_i [math]\prod_{i=1}^N x_i[/math]
גבול \lim_{n \to \infty}x_n [math]\lim_{n \to \infty}x_n[/math]
אינטגרל \int_{-N}^{N} e^x\, dx [math]\int_{-N}^{N} e^x\, dx[/math]
אינטגרל קווי \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy [math]\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy[/math]

שברים, מטריצות, ריבוי שורות

סוג תחביר איך זה נראה
שברים \frac{2}{4} or {2 \over 4} [math]\frac{2}{4}[/math]
מקדמים בינומיים {n \choose k} [math]{n \choose k}[/math]
מטריצות \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} [math]\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}[/math]
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &

\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &

0\end{bmatrix}
[math]\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix} [/math]
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} [math]\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}[/math]
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} [math]\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}[/math]
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} [math]\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}[/math]
\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} [math]\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}[/math]
פונקציות ברירה
(חלוקה למקרים)
f(n)=\left\{\begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is

even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd}

\end{matrix}\right.
[math]f(n)=\left\{\begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix}\right. [/math]
משוואות רבות שורות \begin{matrix}f(n+1)&=& (n+1)^2 \\ \ & =& n^2 + 2n + 1\end{matrix} [math]\begin{matrix}f(n+1)&=& (n+1)^2 \\ \ & =& n^2 + 2n + 1\end{matrix}[/math]

גופנים

סוג תחביר איך זה נראה
אותיות יווניות \alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega [math]\alpha\ \beta\ \gamma\ \Gamma\ \phi\ \Phi\ \Psi\ \tau\ \Omega[/math]
אותיות יווניות (ואריאנטים) \varepsilon \vartheta \varpi \varsigma \varphi \varkappa [math]\varepsilon\ \vartheta\ \varpi\ \varsigma\ \varphi\ \varkappa[/math]
חלול (סימונים שמורים לקבוצות) x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C} [math]x\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}[/math]
מודגש (לוקטורים) \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0 [math]\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0[/math]
חץ עליון (לוקטורים) \vec F = m \vec a [math]\vec F = m \vec a[/math]
מודגש (יווני) \boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma} [math]\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}[/math]
פרקטור \mathfrak{a} \mathfrak{B} [math]\mathfrak{a} \mathfrak{B}[/math]
סקריפט \mathcal{ABC} [math]\mathcal{ABC}[/math]
אותיות עבריות \aleph \beth \gimel \daleth [math]\aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth[/math]
סימנים לא נוטים \mbox{abc} [math]\mbox{abc}[/math]

סוגריים

סוג תחביר איך זה נראה
לא נכון ( \frac{1}{2} ) [math]( \frac{1}{2} )[/math]
יותר טוב \left( \frac{1}{2} \right) [math]\left ( \frac{1}{2} \right )[/math]

אפשר להשתמש בסוגרים שונים עם left\ ו right\

סוג תחביר איך זה נראה
סוגריים \left( A \right) [math]\left( A \right)[/math]
סוגריים מרובעים \left[ A \right] [math]\left[ A \right][/math]
סוגריים מסולסלים \left\{ A \right\} [math]\left\{ A \right\}[/math]
סוגריים עם זוויות \left\langle A \right\rangle [math]\left\langle A \right\rangle[/math]
קווים אנכיים \left| A \right| [math]\left| A \right|[/math]
השתמשו ב left\ ו right\ אם אתם לא מעוניינים שיופיעו שני הסוגרים \left. {A \over B} \right\} \to X [math]\left. {A \over B} \right\} \to X[/math]

ריווח

שימו לב ש-TeX מנהל את רוב הריווח אוטומטית, השתמשו באופציות אלה אם אתם רוצים ריווח מיוחד בין הסימנים.

סוג תחביר איך זה נראה
רווח מרובע כפול a \qquad b [math]a \qquad b[/math]
רווח מרובע a \quad b [math] a \quad b[/math]
ריווח טקסט a\ b [math]a\ b[/math]
רווח גדול a\;b [math]a\;b[/math]
רווח בינוני a\>b [not supported]
רווח קטן a\,b [math]a\,b[/math]
ללא רווח ab [math]ab\,[/math]
רווח שלילי a\!b [math]a\!b[/math]

מערכת צירים

נוסחא

\begin{bmatrix}
100 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
90 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
80 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
70 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
60 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
50 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
40 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
30 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
20 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
10 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
0 \cdots 1 \cdots 2 \cdots 3 \cdots 4 \cdots 5 \cdots 6 \cdots 7
\end{bmatrix}

\begin{bmatrix}

500 \\450\\400\\350\\ 300\\250\\ 200\\ 150\\ 100\\ 50\\ 0 \end{bmatrix}

איך זה נראה [math] \begin{bmatrix} 100 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 90 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 80 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 70 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 60 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 50 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 40 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 30 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 20 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 10 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 0 \cdots 1 \cdots 2 \cdots 3 \cdots 4 \cdots 5 \cdots 6 \cdots 7 \end{bmatrix} [/math] [math] \begin{bmatrix} 500 \\450\\400\\350\\ 300\\250\\ 200\\ 150\\ 100\\ 50\\ 0 \end{bmatrix} [/math]

דוגמאות לדפים עם נוסחאות

חלוקת משקל, איך עובדים אמצעי חיכוך?, חיכוך, דינאמיקה של נפילות

הערות

הדף המקביל בויקיפדיה.


תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...