איך מוסיפים טבלאות

מתוך Climbing_Encyclopedia
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לוויקי תחביר עצמאי ליצירת טבלאות, שנועד לפשט הליך זה במידת האפשר. יתרונותיו של התחביר הם פשטות וגמישות כאחד - קל להבין את הטבלה ולתחזק אותה, והתחביר מאפשר שליטה מלאה בתצורת הטבלה. חסרונו הוא בכך שקיימת הגבלה מסויימת בגמישות הכתיבה שלו, הואיל וחלק מתווי הבקרה חייבים להיות במיקום מסויים.

כדי ליצור טבלה, יש להשתמש בארבעה תווי בקרה בסיסיים אלו:

{| |- | |}
תחילת טבלה ירידת שורה הוספת עמודה סיום טבלה

השימוש בתווי הבקרה הנזכרים לעיל הוא כדלקמן:

 • בתחילת הטבלה יש "לפתוח" אותה בתוים {| בתחילת השורה. שני תווים אלו מסמנים לדפדפן שמדובר בטבלה.
 • שורה חדשה מצויינת באמצעות |- בתחילת השורה. שני תווים אלו מסמנים לדפדפן שיש לפתוח שורה חדשה בטבלה.
 • ציון תא חדש נעשה באמצעות התו | בתחילת השורה או בצמד התווים || באמצע השורה.
 • בסוף הטבלה יש "לסגור" אותה באמצעות התווים |} בתחילת השורה. תווים אלו מסמנים לדפדפן שהגענו לסוף הטבלה.

הערה: שימו לב כי מיקום התווים הוא חיוני, והצבתם במיקום מוטעה עלולה לגרור שיבוש בהצגת הטבלה. כך לדוגמה, תו הבקרה {| יופיע תמיד בתחילת השורה ולא באמצעה.

יצירת טבלה פשוטה

כותרת הטבלה
עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
כותרת תא 1 תא 2 תא 3
כותרת תא א' תא ב' תא ג'

נציג כעת כיצד ניתן ליצור טבלה פשוטה שתוצאתה הסופית מוצגת משמאל.

 • קודם כל, יש ליצור את תחילת וסוף הטבלה. תחילת הטבלה מוגדרת באמצעות התווים {|, וסוף הטבלה מוגדרת באמצעות התווים |}.
{|
 מקום גוף הטבלה כאן
|}
 • כעת נוסיף כותרת לטבלה. הכותרת נעשית באמצעות התווים |+, רווח ולאחר מכן הכותרת.
{|
|+ כותרת הטבלה
 מקום גוף הטבלה כאן
|}
 • כדי ליצור שורה חדשה, נשתמש בתווים |-. מכיוון שיש לנו שלוש שורות, נוסיף את הסימון הזה שלוש פעמים.
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
 שורה ראשונה: מקום התאים כאן
|-
 שורה שנייה: מקום התאים כאן
|-
 שורה שלישית: מקום התאים כאן
|}
 • כעת ניצור את תוכן השורה הראשונה של הטבלה. השורה הראשונה כוללת למעשה את הכותרות של העמודות. יש לסמן את תחילתו של כל תא בתו ! (בתחילת שורה) או באמצעות התווים !! (באמצע שורה).
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
 שורה שנייה: מקום התאים כאן
|-
 שורה שלישית: מקום התאים כאן
|}
 • כעת נוסיף את תוכן שאר השורות. יצירת התאים הרגילים נעשית בדומה ליצירת הכותרת, עם שינוי אחד בלבד: יש להשתמש בתווים |' (בתחילת שורה) ו-|| (באמצע שורה). כלומר במקום סימן קריאה, נשתמש בקו אנכי. נדגים כעת כיצד ליצור את התאים הרגילים בשני אופנים, כאשר השורה השנייה נעשית באופן אחד, והשורה השלישית באופן אחר. אופן ההצגה לאחר השמירה יהיה זהה - הבחירה בשיטת קידוד הטבלה תלויה בנוחות השימוש בלבד. שימו לב שההדגמה שלהלן סוטה מהטבלה המוצגת בראש הפסקה, וזאת כדי להראות שיטות בנייה שונות - נחזור לטבלה המקורית מיד לאחר מכן.
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
| תא 1 || תא 2 || תא 3
|-
| תא א'
| תא ב'
| תא ג'
|}
 • בהדגמה לעיל יצרנו שתי שורות חדשות ובכל שורה שלושה תאים רגילים. אולם, הצצה בטבלה שבראש הפסקה תגלה לנו שהתא הראשון בכל שורה מהווה כותרת שורה. על מנת להפוך את התא לכותרת, נחליף את התו | ב-!.
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
! כותרת תא 1
| תא 2 || תא 3
|-
! כותרת תא א'
| תא ב'
| תא ג'
|}
 • בניית הטבלה הסתיימה; כעת ניתן לעבור לעיצוב הטבלה. לטבלה שבראש הפסקה יש גבולות, והיא מיושרת לצד שמאל של הדף. המידע הנוגע לעיצוב הטבלה נקרא פרמטר. פרמטרים המשפיעים על כל הטבלה יש להוסיף לאחר תווי הפתיחה של הטבלה {|, כשרווח מפריד בין תווי הפתיחה ובין הפרמטרים עצמם.
{| border=1 align=left
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
! כותרת תא 1'
| תא 2 || תא 3
|-
! כותרת תא א'
| תא ב'
| תא ג'
|}
 • התוצאה היא הטבלה שבראש הפסקה:
כותרת הטבלה
עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
כותרת תא 1 תא 2 תא 3
כותרת תא א' תא ב' תא ג'


טבלת ויקי לעומת טבלת HTML

שימו לב: כל התווים (למעט הגדרת תאים באמצע שורה) חייבים להיות מוצמדים לתחילת השורה. את הפרמטרים יש להוסיף כשהם מופרדים ברווחים וכתובים בפורמט המקובל ב-HTML.

תכלית פורמט ויקי הערות פורמט HTML
הגדרת תחילת טבלה {| ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת הטבלה כולה <table>
שורה חדשה |- ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת השורה <tr></tr>
הגדרת תא חדש | ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת התא <td></td>
הגדרת סיום טבלה |} אין </table>
תווי בקרה אופציונליים
הגדרת תא-כותרת חדש ! הטקסט יהיה ממורכז ומודגש <th></th>
הגדרת תא-כותרת חדש באמצע שורה !! הטקסט יהיה ממורכז ומודגש <th></th>
הגדרת תא חדש באמצע שורה || אין <td></td>
הגדרת כותרת טבלה |+ הכותרת תופיע מעל הטבלה <caption></caption>

פרמטרים

בשורה הראשונה יש להגדיר את מאפייני הטבלה. כמו למשל צבע, מסגרת, מיקום הטבלה (ימין/שמאל/אמצע) וכדומה.

פרמטרים
תכונה שם דוגמה מיקום ההגדרה[1]
צבע רקע (ראה עזרה:צבעים) bgcolor bgcolor="#ABCDEF" טבלה, שורה, תא
ישור אופקי: ימין, אמצע, שמאל align align="center" טבלה, שורה, תא
ישור אנכי: למעלה, אמצע, למטה valign valign="top" שורה
כיוון זרימת הטקסט או הטבלה, מימין לשמאל או להפך dir dir="ltr", dir="rtl" טבלה, שורה, תא
רוחב מסגרת border border="6" טבלה
רווח מחוץ לתא cellspacing cellspacing="8" טבלה
רווח מסביב לטקסט cellpadding cellpadding="2" טבלה
תא המשתרע על פני מספר עמודות colspan colspan="2" תא
תא המשתרע על פני מספר שורות rowspan rowspan="4" תא
רוחב קבוע ביחידות מידה width width="400px" טבלה, תא
רוחב קבוע באחוזים width width="50%" טבלה, תא
שימוש בסגנונות style style="width: 100%" טבלה, שורה, תא

לגבי הערה [1]:

 • טבלה: מופיע אחרי {| ומשפיע על הטבלה כולה
 • שורה: מופיע אחרי |- ומשפיע כל שורה שלמה
 • תא: מופיע בין | לבין || -או- בין ! לבין || ומשפיע על תא יחיד

סגנונות - Style

ניתן ואף מומלץ ועדיף להשתמש בתכונות Style כאשר ניתן, במקום הפרמטרים הרגילים של טבלת HTML. שימוש בתכונות אלו מאפשר גמישות רבה מאוד.

 • ראו כאן פרמטרים אפשריים.
 • בוויקיפדיה מספר עיצובים מוגדרים מראש. ראו כאן רשימת סגנונות קבועים מראש.
 • ראו כיצד ניתן להסתיר שורה של טבלה בעת שימוש בטבלאות בתוך תבניות כאן.

טבלאות מתמיינות

ניתן ליצור טבלה מתמיינת, באמצעות השימוש בתגית class="sortable" בראש הטבלה.

עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
תא 1 תא 2 תא 3
תא 4 תא 5 תא 6
תא 7 תא 8 תא 9

ניתן לקבוע לטבלה עיצוב יפה יותר, באמצעות קביעת class="wikitable sortable" כך הטבלה תקבל הן את התכונות של wikitable והן את אפשרות המיון.

טבלה צפה

המידה ורוצים לתת טקסט שיופיע בחלונית מקבילה לטקסט הראשי ניתן ליישם זאת באמצעות טבלה צפה כאשר היא תוגדר כצפה הstyle="float"

תאור מיוחד של מה שקרה

זוהי רק דוגמה.
זוהי רק דוגמה.
זוהי רק דוגמה.

דוגמאות

ראו כאן דוגמאות מסוגים שונים.

ראו גם


הדף המקביל בויקיפדיה תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...