רשימת שאלות

מתוך Climbing_Encyclopedia
גרסה מ־08:18, 17 ביוני 2007 מאת מיכה יניב (שיחה | תרומות) (דף חדש: שאלות הנחיות כלליות: על כל תשובה להיות כתובה כחטיבה אחת, ולעסוק בנושא המוגדר בשאלה. לדוגמה: שאלה 14 עוסק...)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שאלות הנחיות כלליות: על כל תשובה להיות כתובה כחטיבה אחת, ולעסוק בנושא המוגדר בשאלה. לדוגמה: שאלה 14 עוסקת באמצעי חיכוך, ואין צורך לבצע הפרדה מלאכותית בין אמצעי חיכוך דומים אלא במידה הנדרשת לשם הדגשת עובדה או תכונה מסויימת. ניתן לצרף תשובות לשאלות העוסקות בנושאים דומים כגון שאלות 3 ו - 4, בתנאי שאין זה גורע מאחת מן התשובות. על התשובות להיות מעמיקות ולא להסתפק בתיאור מונחים טריוויאליים וידע כללי בלבד.


1. השווה בין חבלים דינאמיים לחבלים סטאטיים. התייחס למבנה, תהליכי ייצור, טיפולים שונים לסיבים ולחבל כולו, תכונות, ערכים טיפוסיים, בדיקות חשובות. מהו הקשר וכיצד משפיעים המבנה ותהליכי הייצור על תכונות החבל? מה ההבדל בין עומס קריעה סטאטי ועומס קריעה דינאמי של חבל (מבחינת ההשפעה על חלקי החבל הפנימיים)?

2. מהם תהליכי הייצור של טבעות? מדוע מיוצרות טבעות דווקא בשיטה זו או אחרת? אילו קונפיגורציות שונות של טבעות קיימות, ומהם ההבדלים בין טבעות שונות (פונקציונאליים, בחוזק, במאמצים שונים, בנוחות בשימוש)? מהי החשיבות של צורת החתך של הטבעת לחוזקה ולבטיחותה של הטבעת (ראה שאלה 10, על ריכוז מאמצים)?

3. מהם התהליכים הפיסיקאליים המתרחשים בחבל בזמן בלימת נפילה? מהם התהליכים הכימיים המתרחשים בחבל בזמן בלימה? מה הקשר בין תהליכים אלו ובין זמן ההתאוששות של החבל? כיצד ייראו גרפים המתארים את אורך החבל בזמן בלימת נפילה אחת? לאחר בלימת נפילה אחת? לאחר נפילות מרובות? לאחר נפילות באורכים שונים אך באותו מקדם נפילה? כיצד ייראו גרפים המתארים את כוח הבלימה בכל אחד ממקרים אלו?

מהו הקשר בין תהליכים אלו ובין 'הזדקנות החבל'?

4. ידוע כי מקדם הנפילה מראה על חומרת הנפילה (קובע את כוח הבלימה). אילו גורמים נוספים משתתפים בקביעת חומרת נפילה, ואיך הם משפיעים?

5. מהם ההבדלים בין הובלה בחבל יחיד (single), להובלה בחבל כפול (double), להובלה בחבל תאומים (twin)? ציין יתרונות וחסרונות, מגבלות ואפשרויות שמקנה כל אחת מהשיטות.

האם מותר לטפס בשני חבלים יחידים כמו בחבל כפול? כמו בחבל תאומים? מדוע לא רצוי לעבור בזמן הובלה מדאבל לטווין ובחזרה?

6. מהו עקרון הפעולה של SLCD? מהו ההבדל בין SLCD של יצרנים שונים?

מדוע שונות העקומות (הצורות) על פיהן נבנים טריקמים, פרנדים, קמלוטים וכו'? כיצד משתנה הכוח המופעל על הסלע (החיכוך) בתלות בזווית?

7. פרט את השיטות השונות והשיקולים השונים לבחירה באחת מהשיטות, כאשר עומדת על הפרק האפשרות (או הצורך) לבצע טרוורסה טירולית ((tirolian traverse / pendulum traverse.

8. מהם הפרמטרים הקובעים חוזק של קשר?

נקודות להתייחסות:

א. איפה נקרע החבל (איפה בתוך הקשר)?

ב. מהי חשיבות ההצלבות בקשר?

ג. איך תלוי חוזק החבל (בקשר) בתכונות החבל (אלאסטיות, מקדם חיכוך עצמי, החלקת מעטפת)?

ד. מדוע טוענים כי קשר בכבל פלדה מחליש אותו הרבה יותר מאשר אותו הקשר בחבל? האם ניתן להסיק מכך על חבלים סטאטיים ודינאמיים?

ה. קשרים ברצועות.

9. מהו ריכוז מאמצים? אילו סוגי מאמצים שונים קיימים? אילו מאמצים פועלים על טבעת בנקודות הבאות ומדוע:

Binerstress.jpg

 א. על גב הטבעת.

ב. בנקודות הכיפוף, בחלק החיצוני.

ג. בנקודות הכיפוף, בחלק הפנימי.

ד. בפינים של השער.

10. באיזו סיטואציה חשובה תופעת ריכוז המאמצים בשימוש ב:

א. קשרים

ב. אבני עיגון פשוטות (רוקים ודומיהם)

ג. רצועות

11. תאר את התחנה שתבחר לבנות ואת השיקולים שהביאו לבחירה בכל אחת מהסיטואציות הבאות:

א. תחנה באמצע מסלול, הבנויה משני רוקים בחריץ אנכי.

ב. הובלה בחבל כפול, תחנה על מסלול בולטים, ללא תחנה (אין שני בולטים באותו המקום, ואין מקום לאבני עיגון).

ג. עגינת טופ-רופ על שני עצים גדולים המרוחקים כ 12 מ' משפת המצוק. גובה המצוק 15 מ', שפת המצוק חדה.

ד. בהובלה על אבני עיגון, 4 רוקים מס. 1 (עגינות מרג'ינליות).

ה. כמו ב. בהובלה בחבל יחיד.

12. תאר את הכוחות הפועלים בחלוקת משקל בין שתי עגינות, בתלות בזווית בין הרצועות חלוקת המשקל. א. במשולש

ב. בחלוקת משקל רגילה

ג. בחלוקה בין שלוש עגינות

13. מדוע ממליצים לסמן בחבל ההובלה לא רק את האמצע, אלא גם במרחק של חמישה מטרים ועשרה מטרים מן הקצה? ציין שתי סיבות לפחות. מהו הקשר בין סימון כזה לפסילה של החבל?

14. מהם ההבדלים המהותיים בין אמצעי חיכוך מסוג שמינית ובין אמצעי חיכוך הדומים ל ATC (Tuber, Shell, Sherif וכו')? כיצד מתקשרים הבדלים אלה לשימוש באמצעי החיכוך לגלישה, לאיבטוח בטופ-רופ, לאיבטוח בהובלה, בחבל יחיד ובחבל כפול?

15. תאר הבדלים בסגנון ובטכניקה, הנובעים מהשוני באופי הסלע (גרניט, אבן חול, גיר) ומאופי המסלול (סלאב, פייס, שליליים, גגות, חריצים ברוחב שונה). התייחס לפרמטרים חשובים: חיכוך, שיווי משקל, צעדים טיפוסיים (צעד צפרדע, צעד חיכוך, הורדת ברך וכו'), טכניקות מיוחדות (ג'אמינג, נעילות עקב וברך וכו'), body tension, קבוצות שרירים חשובות, פציעות אופייניות לסגנונות שונים.

16. מהם ההבדלים בין מכשירים וסידורים אל חוזרים שונים? ציין יתרונות וחסרונות של:

א. גרדה

ב. בכמן

ג. קלמהייסט

ד. טנדם פרוסיק

ה. פרוסיק צרפתי

ו. סטפלסר

ז. ג'ומאר (של חברת ג'ומאר)

ח. ג'ומארים חדשים (Ascender וכו')

ט. שאנט

י. Rescue-cender

יא. STOP

יב. Rope-Man

יג. TiBloc

17. כיצד יתפקד כל סידור כזה כאל-חוזר במערכת הרמה, בעומסים גדולים, בגלישה, בטיפוס על חבל, באיבטוח סולו וכו'? אילו שימושים נוספים יכולים להיות למכשירים אלו?

18. מהם התקנים הבטיחותיים לפריטי הציוד הבאים? תאר את הבדיקות שהם עוברים:

א. חבלים דינאמיים וסטאטיים (נפילות, שחיקה, שחיקה על פינה, החלקת מעטפת, שינוי עובי, התארכות לפני קריעה ותחת משקל גוף, knotability)

ב. קסדות

ג. טבעות

ד. עגינות

ה, אמצעי חיכוך

19. סקור את החומרים המשמשים לייצור חבלים ואת תכונותיהם (משקל, חוזק, טמפרטורת התכה, החלשות במים, חיכוך עצמי, עמידות בפני שחיקה) הסבר איך מושפעות תכונות החבלים מתכונות החומרים מהם הם עשויים.

20. מהו ההבדל בין חיבור של רווחי כוח לבין הכפלה של רווחי כוח? מהו רווח הכוח הזוגי המקסימאלי שניתן לבנות בעזרת 4 גלגלות? מהו רווח הכוח האי-זוגי המקסימאלי שניתן לבנות עם 4 גלגלות? השווה בין רווח כוח 4 לרווח כוח (שניהם משתי גלגלות) 3, הסבר מהם היתרונות והחסרונות של כל מערכת.

21. מהן הנקודות החשובות לשימת לב בגולש אחרון? במקרה בו נתקע החבל בזמן המשיכה פרט מצבים שונים, בעיות ופתרונותיהם.


תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...