האנציקלופדיה של הטיפוס
http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&feed=atom&action=history לך טפס על הקיר, אוסף מעשיות על המטפס הישראלי - היסטוריית גרסאות 2020-04-08T23:54:37Z היסטוריית הגרסאות של הדף הזה בוויקי MediaWiki 1.30.0 http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=15048&oldid=prev מיכה יניב: /* שמות של מסלולים */ 2019-12-28T14:13:47Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">שמות של מסלולים</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־14:13, 28 בדצמבר 2019</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l692" >שורה 692:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 692:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>מאז שקנתה את הקניונים מתעניינת נורית באבקת מגנזיום. מעניין אם זה עבור הידיים...</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>מאז שקנתה את הקניונים מתעניינת נורית באבקת מגנזיום. מעניין אם זה עבור הידיים...</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=שמות של מסלולים=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=שמות של מסלולים=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>דני ו' ב&quot;<del class="diffchange diffchange-inline">[[</del>הטרברסה של שי<del class="diffchange diffchange-inline">]]</del>&quot;.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>דני ו' ב&quot;הטרברסה של שי&quot;.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>צילם: אתי.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>צילם: אתי.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l705" >שורה 705:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 705:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>- הטרברסה של מי?</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>- הטרברסה של מי?</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=ומה אחרי זה?=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=ומה אחרי זה?=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>סדרת צילומים המראה את הכוכב שי, כשהוא עובר את הגג המפורסם של המסלול &quot;ג'י&quot; אשר בגיא בן-הינום (הצילומים אבדו, לצערנו).</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>סדרת צילומים המראה את הכוכב שי, כשהוא עובר את הגג המפורסם של המסלול &quot;ג'י&quot; אשר בגיא בן-הינום (הצילומים אבדו, לצערנו).</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=15047&oldid=prev מיכה יניב: /* ומה אחרי זה? */ 2019-12-28T14:13:21Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">ומה אחרי זה?</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־14:13, 28 בדצמבר 2019</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l706" >שורה 706:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 706:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>- הטרברסה של מי?</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>- הטרברסה של מי?</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=ומה אחרי זה?=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=ומה אחרי זה?=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>סדרת צילומים המראה את הכוכב שי, כשהוא עובר את הגג המפורסם של המסלול &quot;ג'י&quot; אשר בגיא בן-הינום.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>סדרת צילומים המראה את הכוכב שי, כשהוא עובר את הגג המפורסם של המסלול &quot;ג'י&quot; אשר בגיא בן-הינום <ins class="diffchange diffchange-inline">(הצילומים אבדו, לצערנו)</ins>.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>צילם: גידי.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>צילם: גידי.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l713" >שורה 713:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 713:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>סידרת הצילומים נלקחה מאמצע ה-&quot;ברוס&quot;, כשגידי קצת תלוי באויר. מה שקרה מיד אחרי זה לא צולם, כי גידי לא היה מספיק זריז.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>סידרת הצילומים נלקחה מאמצע ה-&quot;ברוס&quot;, כשגידי קצת תלוי באויר. מה שקרה מיד אחרי זה לא צולם, כי גידי לא היה מספיק זריז.</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=מילון עברי-עברי=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=מילון עברי-עברי=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>אי-ביז: נעלי טיפוס קלאסיות לטיפוס באבן גיר, שנחשבו במשך שנים לטובות בעולם. אי הנוחות האגדית של אי-ביז מהווה מקור לא אכזב לבדיחות שונות על מכשירי עינויים וכד'.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>אי-ביז: נעלי טיפוס קלאסיות לטיפוס באבן גיר, שנחשבו במשך שנים לטובות בעולם. אי הנוחות האגדית של אי-ביז מהווה מקור לא אכזב לבדיחות שונות על מכשירי עינויים וכד'.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=15046&oldid=prev מיכה יניב: /* טיפוס מלאכותי* */ 2019-12-28T14:08:58Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">טיפוס מלאכותי*</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־14:08, 28 בדצמבר 2019</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l492" >שורה 492:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 492:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=טיפוס מלאכותי*=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=טיפוס מלאכותי*=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>יום אחד ראה אנדריאה בטלויזיה איך מרימי משקולות מוציאים אויר בנשיפה חזקה ברגע של המאמץ, והחליט ליישם את הרעיון גם בטיפוס. מאז, כל פעם שהוא צריך לבצע תנועה מאמצת מוציא אויר.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>יום אחד ראה אנדריאה בטלויזיה איך מרימי משקולות מוציאים אויר בנשיפה חזקה ברגע של המאמץ, והחליט ליישם את הרעיון גם בטיפוס. מאז, כל פעם שהוא צריך לבצע תנועה מאמצת <ins class="diffchange diffchange-inline">הוא </ins>מוציא אויר.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>פעם טיפסו בנחל המערות ואחראי הפעולה היה שם דני א'. ודני א' מאד מקפיד על אתיקה. וכששמע פתאום קולות של קומפרסור, הרים דני א' את הראש ושאל בדאגה:</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>פעם טיפסו בנחל המערות ואחראי הפעולה היה שם דני א'. ודני א' מאד מקפיד על אתיקה. וכששמע פתאום קולות של קומפרסור, הרים דני א' את הראש ושאל בדאגה:</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-מי זה שם עולה על לחץ אויר?</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-מי זה שם עולה על לחץ אויר?</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=זעה כרא=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=זעה כרא=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ייום אחד עבדו יוחנן ודניאל על שינוי מרענן במסלולים המוכרים של גיא בן-הינום: מתחילים כמו &quot;רפי&quot;, אבל שמים יד שמאל באנדרקלינג*, לא יד ימין, ומשם עוברים ימינה למסלול שכן &quot;זהו זה&quot;. השינוי המרענן כונה בשם שנשמע כמו &quot;זעה קרה&quot;, אבל כשהציצו ברשימת המסלולים, בתיק הקרטון החום, ראו שמופיע המסלול בשם &quot;זעה כרא&quot;. ודניאל היה אז עדיין, קצת עולה חדש, אז אמרו:</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ייום אחד עבדו יוחנן ודניאל על שינוי מרענן במסלולים המוכרים של גיא בן-הינום: מתחילים כמו &quot;רפי&quot;, אבל שמים יד שמאל באנדרקלינג*, לא יד ימין, ומשם עוברים ימינה למסלול שכן &quot;זהו זה&quot;. השינוי המרענן כונה בשם שנשמע כמו &quot;זעה קרה&quot;, אבל כשהציצו ברשימת המסלולים, בתיק הקרטון החום, ראו שמופיע המסלול בשם &quot;זעה כרא&quot;. ודניאל היה אז עדיין, קצת עולה חדש, אז אמרו:</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=15045&oldid=prev מיכה יניב: /* סידורו של ג'ון */ 2019-12-28T14:07:36Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">סידורו של ג&#039;ון</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־14:07, 28 בדצמבר 2019</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l472" >שורה 472:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 472:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>האורחים הישראלים התיחסו אליו בהערצה רבה, ורצו ללמוד ממנו את כל הרגלי הטיפוס של מטפס דגול. אנדריאה רצה כמובן לדעת אם גם ג'ון במקרה, מסדר את הציוד שלו בשקיות של סופרמרקט, ושאל אותו אם יש לו, לג'ון, שיטה מיוחדת לסדר את הציוד שלו בתוך התרמיל.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>האורחים הישראלים התיחסו אליו בהערצה רבה, ורצו ללמוד ממנו את כל הרגלי הטיפוס של מטפס דגול. אנדריאה רצה כמובן לדעת אם גם ג'ון במקרה, מסדר את הציוד שלו בשקיות של סופרמרקט, ושאל אותו אם יש לו, לג'ון, שיטה מיוחדת לסדר את הציוד שלו בתוך התרמיל.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-יש לי שיטה משלי, ענה ג'ון בהיסוס בריטי קל, אבל לא הייתי רוצה שתחקו <del class="diffchange diffchange-inline">אותו</del>. עדיף יהיה אם כל אחד מכם יפתח לעצמו את השיטה הנוחה לו.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-יש לי שיטה משלי, ענה ג'ון בהיסוס בריטי קל, אבל לא הייתי רוצה שתחקו <ins class="diffchange diffchange-inline">אותה</ins>. עדיף יהיה אם כל אחד מכם יפתח לעצמו את השיטה הנוחה לו.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>כולם מאד רצו לראות, בכל זאת, באיזו שיטה מסדר ג'ון את הציוד שלו בתרמיל, ואחרי הפצרות סבירות נאות ג'ון לפתוח את תרמילו, הפך אותו וניער אותו קלות, וכל תוכנו נשפך על הרצפה. יצאו משם צ'וקים*, סליגגים*, ו[[טבעות|קרבינות]]* מעורבבים זה בזה, גרביים מלוכלכים, חתיכות לחם ישן חצי-נגוס קשה כמו אבן, חוברת מסלולים, מקומטת, ועלי תה שפוכים בתפזורת על כל הערימה.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>כולם מאד רצו לראות, בכל זאת, באיזו שיטה מסדר ג'ון את הציוד שלו בתרמיל, ואחרי הפצרות סבירות נאות ג'ון לפתוח את תרמילו, הפך אותו וניער אותו קלות, וכל תוכנו נשפך על הרצפה. יצאו משם צ'וקים*, סליגגים*, ו[[טבעות|קרבינות]]* מעורבבים זה בזה, גרביים מלוכלכים, חתיכות לחם ישן חצי-נגוס קשה כמו אבן, חוברת מסלולים, מקומטת, ועלי תה שפוכים בתפזורת על כל הערימה.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l479" >שורה 479:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 479:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-ובכן, הסביר, כפי שאמרתי לכם, יש לי שיטת סידור משלי* אבל, שוב, אינכם חייבים דווקא לחקות אותה.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-ובכן, הסביר, כפי שאמרתי לכם, יש לי שיטת סידור משלי* אבל, שוב, אינכם חייבים דווקא לחקות אותה.</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=מה פה קשה?=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=מה פה קשה?=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&quot;בעצם זה לא קשה, הענין הוא רק שאיך מה לתפוס&quot;.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&quot;בעצם זה לא קשה, הענין הוא רק שאיך מה לתפוס&quot;.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=14987&oldid=prev מיכה יניב: /* מה זה F.I.I.R.D? */ 2019-08-29T12:19:38Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">מה זה F.I.I.R.D?</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־12:19, 29 באוגוסט 2019</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l124" >שורה 124:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 124:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=מה זה F.I.I.R.D?=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=מה זה F.I.I.R.D?=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בבי&quot;ס שדה &quot;מצוקי דוד&quot; בסיני, טרי טיילור ודייויד גורני הקניטו זה את זה כל ערב, באוהל לפני השינה, על שיטות ה[[דירוג]]* שלהם (הבריטית לעומת האמריקאית), וכל הישראלים מתפקעים מצחוק מהויכוח בין&#160; וזה שואל אותו בחזרה אם לא חסרות לו במקרה כמה אותיות <del class="diffchange diffchange-inline">לסדרהF</del>, D, VD, S, VS, HVS, E</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בבי&quot;ס שדה &quot;מצוקי דוד&quot; בסיני, טרי טיילור ודייויד גורני הקניטו זה את זה כל ערב, באוהל לפני השינה, על שיטות ה[[דירוג]]* שלהם (הבריטית לעומת האמריקאית), וכל הישראלים מתפקעים מצחוק מהויכוח בין&#160; וזה שואל אותו בחזרה אם לא חסרות לו במקרה כמה אותיות <ins class="diffchange diffchange-inline">לסדרה: F</ins>, D, VD, S, VS, HVS, E<ins class="diffchange diffchange-inline">.</ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ויום אחד חזר דייויד מאוכזב מיום הטיפוס. הוא נאלץ לוותר על סיומו של מסלול, סיום קשה מאד שלא ראה כל סיכוי להתגבר עליו. בערב, לפני השינה, בשעה המיועדת להקנטות, שאל טרי את דייויד איך היה מדרג את המעבר הקשה שלא הצליח לטפס.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ויום אחד חזר דייויד מאוכזב מיום הטיפוס. הוא נאלץ לוותר על סיומו של מסלול, סיום קשה מאד שלא ראה כל סיכוי להתגבר עליו. בערב, לפני השינה, בשעה המיועדת להקנטות, שאל טרי את דייויד איך היה מדרג את המעבר הקשה שלא הצליח לטפס.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l135" >שורה 135:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 135:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-&quot;F.I.I.R.D&quot;, הסביר דייויד, הוא מעבר כל כך קשה שאתה אומר: .Forget It I Rappel Down</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-&quot;F.I.I.R.D&quot;, הסביר דייויד, הוא מעבר כל כך קשה שאתה אומר: .Forget It I Rappel Down</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=הספקנים=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=הספקנים=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המיטיבים להכיר את דייויד גורני, מטילים ספק במלה Forget שב- F.I.I.R.D, לא זאת המלה המתחילה ב F הם אומרים, ששגורה בפיו במקרים כאלה.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המיטיבים להכיר את דייויד גורני, מטילים ספק במלה Forget שב- F.I.I.R.D, לא זאת המלה המתחילה ב F הם אומרים, ששגורה בפיו במקרים כאלה.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=12294&oldid=prev מיכה יניב: /* אילייה והעגינות והרתמה */ 2015-09-10T09:25:14Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">אילייה והעגינות והרתמה</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־09:25, 10 בספטמבר 2015</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l419" >שורה 419:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 419:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>אם לא רואים את פניו, אפשר תמיד לזהות את איליה לפי שני סימנים בדוקים:</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>אם לא רואים את פניו, אפשר תמיד לזהות את איליה לפי שני סימנים בדוקים:</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לפי מספר העגינות שהוא שם, ולפי רתמת החזה הרוסית שלו. <del class="diffchange diffchange-inline">גדופים </del>בשפה הרוסית, לבדם, אינם זיהוי מספיק.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לפי מספר העגינות שהוא שם, ולפי רתמת החזה הרוסית שלו. <ins class="diffchange diffchange-inline">גידופים </ins>בשפה הרוסית, לבדם, אינם זיהוי מספיק.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=תופעה מסוכנת=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=תופעה מסוכנת=</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=12293&oldid=prev מיכה יניב: /* מה הלך לאיבוד אצל איליה? */ 2015-09-10T09:23:09Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">מה הלך לאיבוד אצל איליה?</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־09:23, 10 בספטמבר 2015</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l329" >שורה 329:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 329:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=מה הלך לאיבוד אצל איליה?=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=מה הלך לאיבוד אצל איליה?=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ישנם מטפסים המנצלים יותר את <del class="diffchange diffchange-inline">הידים</del>, וישנם מטפסים המנצלים יותר את ה[[עבודת רגליים|<del class="diffchange diffchange-inline">רגלים</del>]]. אצל איליה לא ברור איזה מרמ&quot;ח איבריו נחוצים לו לטיפוס. למה? פעם הפסיק להופיע לכמה זמן לפעולות טיפוס. שאלו את עדה מה קרה לו. אמרה:</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ישנם מטפסים המנצלים יותר את <ins class="diffchange diffchange-inline">הידיים</ins>, וישנם מטפסים המנצלים יותר את ה[[עבודת רגליים|<ins class="diffchange diffchange-inline">רגליים</ins>]]. אצל איליה לא ברור איזה מרמ&quot;ח איבריו נחוצים לו לטיפוס. למה? פעם הפסיק להופיע לכמה זמן לפעולות טיפוס. שאלו את עדה מה קרה לו. אמרה:</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-הוא איבד את השיניים.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-הוא איבד את השיניים.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l340" >שורה 340:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 340:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>מאז לא ברור איזה מרמ&quot;ח איבריו נחוצים לו לטיפוס.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>מאז לא ברור איזה מרמ&quot;ח איבריו נחוצים לו לטיפוס.</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=איליה הממושמע=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=איליה הממושמע=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>פעם העירו לאיליה שיפסיק לטפס &quot;[[סולו]]* חופשי&quot; כשיש חניכים בשטח. איליה תמיד עושה מה שאומרים. קשר חבל ל[[רתמות|רתמת החזה]] הרוסית שלו, נתן את הקצה השני ליאשה, אמר &quot;סטרחובקה&quot; והתחיל לטפס את &quot;הידית&quot;. הגיע למעלה כשהוא גורר אחריו את החבל מבלי לשים אף [[עגינות|עגינה]] מסכנה אחת. אבל לא שכח את כללי הטקס בסוף המסלול: מצא לעצמו מקום בטוח, אח&quot;כ הסתובב ליאשה וצעק:</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>פעם העירו לאיליה שיפסיק לטפס &quot;[[סולו]]* חופשי&quot; כשיש חניכים בשטח. איליה תמיד עושה מה שאומרים. קשר חבל ל[[רתמות|רתמת החזה]] הרוסית שלו, נתן את הקצה השני ליאשה, אמר &quot;סטרחובקה&quot; והתחיל לטפס את &quot;הידית&quot;. הגיע למעלה כשהוא גורר אחריו את החבל מבלי לשים אף [[עגינות|עגינה]] מסכנה אחת. אבל לא שכח את כללי הטקס בסוף המסלול: מצא לעצמו מקום בטוח, אח&quot;כ הסתובב ליאשה וצעק:</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=12292&oldid=prev מיכה יניב: /* למה קוקו? */ 2015-09-10T09:16:32Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">למה קוקו?</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־09:16, 10 בספטמבר 2015</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l267" >שורה 267:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 267:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=למה קוקו?=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=למה קוקו?=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>כשאלי ניסן טיפס לראשונה את המסלול הנקרא כיום &quot;<del class="diffchange diffchange-inline">לוקו</del>&quot;, היתה הסכמה כללית שיש לקרוא למסלול הזה על שם אלי. ובכלל, איך זה שאיך אף מסלול על שמו? ובמיוחד את המסלול הזה, שלפני שאלי הגיע לא העז אף אחד אפילו לחשוב עליו כמסלול אפשרי. התנגד אלי בתוקף, ואמר שיש כבר יותר מדי שמות של מטפסים בין שמות המסלולים, -וזה לא מוצא חן בעיניו.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>כשאלי ניסן טיפס לראשונה את המסלול הנקרא כיום &quot;<ins class="diffchange diffchange-inline">קוקו</ins>&quot;, היתה הסכמה כללית שיש לקרוא למסלול הזה על שם אלי. ובכלל, איך זה שאיך אף מסלול על שמו? ובמיוחד את המסלול הזה, שלפני שאלי הגיע לא העז אף אחד אפילו לחשוב עליו כמסלול אפשרי. התנגד אלי בתוקף, ואמר שיש כבר יותר מדי שמות של מטפסים בין שמות המסלולים, -וזה לא מוצא חן בעיניו.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>אבל סדרו אותו. שאלו אותו אם השם &quot;קוקו&quot; זה שם יותר טוב, אמר:</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>אבל סדרו אותו. שאלו אותו אם השם &quot;קוקו&quot; זה שם יותר טוב, אמר:</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l274" >שורה 274:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 274:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ולא ידע אלי ניסן שבין המטפסים קוראים לו &quot;קוקו&quot;. לא רק בגלל זה שהוא עושה [[סולו|סולואים]]* כאלה שרק מי שקצת &quot;קוקו&quot; יכול לחשוב על לעשות אותם סולו, אלא שהוא גם גידל שער ארוך ואסף אותו מאחור. אז איך אפשר שלא לקרוא &quot;קוקו&quot; לאחד כזה?</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>ולא ידע אלי ניסן שבין המטפסים קוראים לו &quot;קוקו&quot;. לא רק בגלל זה שהוא עושה [[סולו|סולואים]]* כאלה שרק מי שקצת &quot;קוקו&quot; יכול לחשוב על לעשות אותם סולו, אלא שהוא גם גידל שער ארוך ואסף אותו מאחור. אז איך אפשר שלא לקרוא &quot;קוקו&quot; לאחד כזה?</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=הדגמה=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=הדגמה=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>אנדריאה עם &quot;אביזרי הפולחן&quot;, מדגים דריכה על חבל ברגל שמאל. אותו העקרון פועל גם לגבי דריכה על חבל ברגל ימין.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>אנדריאה עם &quot;אביזרי הפולחן&quot;, מדגים דריכה על חבל ברגל שמאל. אותו העקרון פועל גם לגבי דריכה על חבל ברגל ימין.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=12291&oldid=prev מיכה יניב: /* דאגת חברים */ 2015-09-10T09:14:09Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">דאגת חברים</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־09:14, 10 בספטמבר 2015</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l215" >שורה 215:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 215:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>גדי קבל כמה וכמה שריטות, כי עשה שם פנדולום*, וגם קבל פצע די עמוק בצד, וירד לו הרבה דם, ועד היום יש לו מזה צלקת רצינית. ועדנה שמרה* היטב על כיווני החבל ובכלל לא נפגעה. העיקר שהצ'וק מפלסטיק החזיק.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>גדי קבל כמה וכמה שריטות, כי עשה שם פנדולום*, וגם קבל פצע די עמוק בצד, וירד לו הרבה דם, ועד היום יש לו מזה צלקת רצינית. ועדנה שמרה* היטב על כיווני החבל ובכלל לא נפגעה. העיקר שהצ'וק מפלסטיק החזיק.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>כולם מיד רצו לעדנה מלאי דאגה, והתעניינו אם לא היה לה קשה לעצור את גדי, ושאלו אם קרה לה משהו, ואם היא <del class="diffchange diffchange-inline">לאז קוקה </del>לעזרה וכו', ואת גדי שאלו מאיפה יש לו צ'וק מפלסטיק, וכמה זה עולה.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>כולם מיד רצו לעדנה מלאי דאגה, והתעניינו אם לא היה לה קשה לעצור את גדי, ושאלו אם קרה לה משהו, ואם היא <ins class="diffchange diffchange-inline">לא זקוקה </ins>לעזרה וכו', ואת גדי שאלו מאיפה יש לו צ'וק מפלסטיק, וכמה זה עולה.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=על טעם וריח=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=על טעם וריח=</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%9A_%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A8,_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&diff=12290&oldid=prev מיכה יניב: /* הספקנים */ 2015-09-10T06:05:38Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">הספקנים</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־06:05, 10 בספטמבר 2015</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l136" >שורה 136:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 136:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-&quot;F.I.I.R.D&quot;, הסביר דייויד, הוא מעבר כל כך קשה שאתה אומר: .Forget It I Rappel Down</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>-&quot;F.I.I.R.D&quot;, הסביר דייויד, הוא מעבר כל כך קשה שאתה אומר: .Forget It I Rappel Down</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=הספקנים=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=הספקנים=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המיטיבים להכיר את דייויד גורני, מטילים ספק במלה <del class="diffchange diffchange-inline">Forgetשב</del>- F.I.I.R.D, לא זאת המלה המתחילה ב F הם אומרים, ששגורה בפיו במקרים כאלה.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המיטיבים להכיר את דייויד גורני, מטילים ספק במלה <ins class="diffchange diffchange-inline">Forget שב</ins>- F.I.I.R.D, לא זאת המלה המתחילה ב F הם אומרים, ששגורה בפיו במקרים כאלה.</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=רפלקס מותנה=</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>=רפלקס מותנה=</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>כשיצאו המטפסים לסיני בפסח תשל&quot;ז סידר המועדון הנחות במטוס לסנטה. נסעו אז מוסה, טרי, שמוליק, מיקי, ועוד כאלה שכבר מזמן לא מטפסים, כולם במטוס מלוד לסנטה.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>כשיצאו המטפסים לסיני בפסח תשל&quot;ז סידר המועדון הנחות במטוס לסנטה. נסעו אז מוסה, טרי, שמוליק, מיקי, ועוד כאלה שכבר מזמן לא מטפסים, כולם במטוס מלוד לסנטה.</div></td></tr> </table> מיכה יניב