חוזר מנכ"ל

מתוך Climbing_Encyclopedia
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חוזר מנכ"ל הוא כינוי לפרסום של משרד החינוך המפרט את נוהלי הביטחון והבטיחות בפעילויות חוץ-בית ספריות לתלמידים. להלכה, חוזר זה מחייב רק קבוצות של תלמידי בית ספר בזמן פעילות כיתתית מחוץ לבית הספר (כמו בטיולים שנתיים, ימי שדה וכו'). למעשה, אימצו את הנוהלים המפורטים בחוזר מנכ"ל גופים שונים כגון מתנ"סים, קייטנות ועוד.

לנושאי טיפוס, גלישה ואומגות קיים הוראות בטיחות לעבודת חבלים (גלישה טיפוס ואומגות), לטיפוס על קיר טיפוס קיים קובץ נפרד של הוראות בטיחות. שניהם נכתבו על ידי הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה במכון ווינגייט ופורסמו כנספחים לחוברת הקורסים של הועדה המקצועית.

הנוסח הרשמי של חוזר מנכ"ל מתעדכן מעת לעת, והרי קישור לחוזר מנכ"ל ברשת.


תרמו לדף זה: מיכה יניב ואחרים...