הבדלים בין גרסאות בדף "הוראות בטיחות לעבודת חבלים (גלישה טיפוס ואומגות)"

מתוך Climbing_Encyclopedia
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(=טיפוס ללא חבל (בולדרינג=)
שורה 75: שורה 75:
  
 
• בכל מקרה לא יותר ממדריך על 3 עמדות טיפוס.
 
• בכל מקרה לא יותר ממדריך על 3 עמדות טיפוס.
= =טיפוס ללא חבל ([[בולדרינג]])==
+
 
 +
===טיפוס ללא חבל ([[בולדרינג]])===
 +
 
 
• יתבצע עד גובה מטר אחד בלבד (גובה רגליים).
 
• יתבצע עד גובה מטר אחד בלבד (גובה רגליים).
  
שורה 81: שורה 83:
  
 
• יש ללמד את המאבטח כיצד לבצע ספוטינג נכון.
 
• יש ללמד את המאבטח כיצד לבצע ספוטינג נכון.
 
+
===טיפוס [[טופ-רופ]]===
= =טיפוס [[טופ-רופ]]==
 
 
• המאבטח והמטפס יחבשו קסדה (למעט בקיר טיפוס).
 
• המאבטח והמטפס יחבשו קסדה (למעט בקיר טיפוס).
  

גרסה מ־11:29, 27 במאי 2007

עמוד זה נכתב על פי חוברת הקורסים של הועדה המקצועית. הוא מכיל את מרבית החומר בחוברת (אך לא כולו) החומר הנמצא כאן מתעדכן מעת לעת אך אין ערובה לכך שהוא המעודכן ביותר. את הגירסה המלאה והמעודכנת ביותר ניתן לקבל באימייל ב - DORONNE@Amdocs.com.

החומר שכאן הוא מגירסה 1.15 שאושרה בישיבת הועדה המקצועית לענף טיפוס וגלישה בתאריך: 08/12/2006


הוראות בטיחות אלה הינן המלצה בקווי מתאר כלליים ועקרוניים לפעילות חבלים ואינן בגדר רשימה המכסה את כל המקרים האפשריים. בנוסף, על כל גוף/חברה/מדריך לקבוע לעצמו הוראות בטיחות ספציפיות לפעילות שהוא מבצע.

כללי

• כל המדריכים חייבים להיות בעלי תעודות הסמכה ממכון וינגייט או כל מוסד אחר שיאושר ע"י מנהל הספורט לנפק תעודות בתחום הפעילות.

• מדריך רשאי לבצע אך ורק פעילות על פי הסמכתו הספציפית. (לדוגמא מפעיל קיר אינו רשאי ללמד לטפס אלא רק להשגיח על הפעילות מבחינה בטיחותית).

• מדריך המתפקד בפעילות חייב ללבוש רתמה + אמצעים לתפעול תקלות (כגון אביזר חיכוך, מספר טבעות, פרוסיקים ורצועות) בכל זמן שמתקיימת פעילות(לא כולל נוכחות בשטח שלא לצורך ההדרכה או שלא לצורך אחריות על הפעילות).

• על המדריכים להגדיר את אזור שפת המצוק (איזור סכנה) לפני תחילת הפעילות (מומלץ כמטר וחצי לפחות). אין להימצא באזור שפת המצוק ללא איבטוח.

• אין לאפשר תנועת חניכים באזור שפת המצוק ללא השגחה של מדריך.

• אזור סכנה יוגדר גם בפעילות על מבנים, פיגומים עצים וכד'.

• יש להגדיר גם בתחתית המצוק/מבנה/פיגום אזור סכנה, אשר בו חובה לחבוש קסדה (אך אין צורך להיות בו מאובטח).

• כל מערכת עיגון תהיה כזו אשר לפי שיקול דעת המדריך בטוחה וחזקה ב 100% לביצוע המשימה הנדרשת (גלישה/ אומגה/ טיפוס).

• מערכת עיגון הבנויה מאבני עיגון תכיל 2 אבני עיגון לפחות.

• אין לבדוק עיגון או מערכת עיגון ע"י השענות עליו לכיוון שפת מצוק.

• יש לבדוק את תקינות כל הציוד לפני תחילת הפעילות.

• יש לאבטח כל מכשיר או אמצעי נלווה (זימוניות, סלולרים, מצלמות, סכינים, אקדחים, רובים וכד') כאשר נמצאים באזור שפת המצוק או בזמן הפעילות עצמה(גלישה/ אומגה/ טיפוס).

• אין לעשן בזמן הפעילות באזור הפעילות.

• יש להרחיק כל גורם חום ואש מהציוד.

• אין לדרוך על הציוד.

• אין לזרוק ציוד מתכתי, ובכל מקרה יש לוודא שאיש לא יפגע מזריקת ציוד(כגון פריסת חבל).

• יש להיבדק ע"י מדריך לפני תחילת פעילות או התקרבות לשפת מצוק (למעט מצב בו יש מדריך אחד בשטח או גולש אחרון, אז נדרש המדריך לתשומת לב מרובה יותר ובדיקה עצמית לפני פעילות כנ"ל).

פעילות גלישה

• מעבר נחל עם גלישה במפלים – יחס של מדריך לכל 10 חניכים. מינימום 2 מדריכים.

• פעילות גלישה במצוק – עד 10 חניכים מדריך אחד + מלווה מבוגר. מעל 10 חניכים 2 מדריכים לפחות.

• במעבר נחל מצוקי יש לוודא מראש כי אין סכנת שיטפונות בנחל.

• בפעילות גלישה אין לשלח חניכים במערכת בה יש נקודה קריטית (מלבד העיגון, אם עפ"י שיקול דעת המדריך הינו חזק ובטוח מספיק – כגון עץ גדול , בולדר גדול ויציב וכד')

• יש לוודא קשר על חבל האיבטוח מכסימום מטר מעבר לשפת המצוק.

• פעילות גלישה ככלל תתבצע במערכת שתכלול חבל גלישה וחבל איבטוח נוסף בו שולט המדריך.

• ניתן לבצע פעילות גלישה באיבטוח עצמי אך ורק לחניכים שעברו קורס בסיסי בגלישה/טיפוס ע"י מדריך מוסמך ולמדו בו גלישה מסוג זה, או במהלך קורס.

• יש לוודא כי חבל הגלישה מגיע לקרקע (ניתן לחרוג מהוראה זו בזמן לימוד תפעול תקלות מבוקר בקורס).

• חבל האיבטוח יחובר לרתמת הגולש ע"י קשר או טבעת בעלת אבטחה.

• יש לוודא כי לא נוצר חיכוך בנקודת החיבור לרתמה בין חבל האיבטוח לחבל הגלישה בזמן הגלישה.

תנועה בדרדרת

• על המדריך להחליט לפי שיקול דעתו המקצועי האם תנועה ללא איבטוח בדרדרת הינה בטוחה לחלוטין מבחינת: שיפוע הדרדרת, יציבות הסלע או החומר ממנה היא מורכבת, סכנת נפילה או גלגול בדרדרת, דרדור אבנים.

• אם החליט המדריך כי התנועה חייבת באיבטוח, יפעיל שיקול דעת לגבי כל הנושאים לעייל ויקבע כיצד תבוצע התנועה מתוך שתי האפשרויות הבאות:

• אם הדרדרת בעייתית כגון שיפוע גדול או סכנת נפילה גדולה תבוצע התנועה על פי כללי הגלישה במצוק

• אם הדרדרת אינה בעייתית אך הוחלט על תנועה מאובטחת, ניתן להתחבר לחבל איבטוח ע"י פרוסיק או מכשיר מתאים אותו נגרור על החבל.

• בכל מקרה תנועה מאובטחת תבוצע תוך חבישת קסדה.

פעילות טיפוס

• עד 7 חניכים מדריך אחד. מעל 7 חניכים לפחות 2 מדריכים.

• בכל מקרה לא יותר ממדריך על 3 עמדות טיפוס.

טיפוס ללא חבל (בולדרינג)

• יתבצע עד גובה מטר אחד בלבד (גובה רגליים).

• אדם נוסף יעמוד מאחורי המטפס וישמש מאבטח (ספוטר) שיהיה מוכן לתמוך במטפס במקרה של נפילה, למעט מצב שבו השטח שאפשר ליפול עליו בתחתית אזור הטיפוס מרופד במזרן "גבינה" תקני, בעובי של 30 ס"מ לפחות.

• יש ללמד את המאבטח כיצד לבצע ספוטינג נכון.

טיפוס טופ-רופ

• המאבטח והמטפס יחבשו קסדה (למעט בקיר טיפוס).

• יש לבדוק את עמדת הטיפוס לפני הטיפוס הראשון ע"י מתיחת החבל.

• מלבד המאבטח והמטפס אין לאפשר לחניכים להימצא באזור מסלול הטיפוס.

• המדריך יוודא כי כל מאבטח יודע לאבטח נכון.

• לחניכים שאינם בעלי ניסיון מומלץ להשתמש באיבטוח באביזר ננעל עצמאית (Auto Lock) או לוודא שאחרי המאבטח יחזיק את החבל חניך נוסף (במקרה כזה המדריך יפקח אישית על הורדת החניכים).

• המדריך יבדוק את המטפס והמאבטח לפני תחילת כל טיפוס ויוודא כי הם מחוברים כיאות וכי המאבטח מוכן.

• כאשר האיבטוח מתבצע מגוף המאבטח, אין לאפשר מצב בו אינו שוקל יותר מ- 130% בערך ממשקל המאבטח.

• המאבטח ישמור על החבל במצב כמעט מתוח במשך כל זמן הטיפוס.

• המאבטח לא יתרחק מהמצוק כדי לאפשר עצירת נפילה קלה של המטפס.

ביצוע גולש אחרון בפעילות

• 'גולש אחרון' יבוצע ע"י מדריך בלבד (מלבד בזמן לימוד מבוקר בקורס).

• כל ההוראות בסעיף 'כללי' תקפות גם לגולש אחרון.

• לפני ביצוע 'גולש אחרון', יש לבדוק את מערכת העיגון ל- 'גולש אחרון' ע"י גלישה עליה כאשר היא מגובה בגיבוי אחורי רפוי, אותו ניתן אח"כ להסיר.

• יש לבדוק את תנועת החבל במערכת לפני שהאחרון גולש.

• באופן כללי אין לטפס על חבל גולש אחרון שנתקע בעת משיכתו מטה

• טיפוס כזה ניתן לביצוע רק במקרה בו יש טבעת ראשית במערכת העיגון של הגולש אחרון, ושני קצות החבל מגיעים לקרקע, וגם אז חובה לטפס על שני החבלים יחד.

חילוץ

• חילוץ ככלל יבוצע אך ורק ע"י יחידות החילוץ של המשטרה.

• במקרה ומתעורר צורך בחילוץ יש להזעיק את יחידת החילוץ (ע"י חיוג 100 למשטרה) ולעצור את הפעילות.

• יחידת החילוץ תזמין מסוק 669 עפ"י הצורך.

• בהגעת יחידת החילוץ לשטח יש לפעול על פי הוראותיה.

• למרות האמור לעיל יש לבצע פעולה הקשורה בחילוץ חבלים, אולם אך ורק במקרה בו הפצוע עדיין תלוי על החבל מיד לאחר הפציעה. מיד לאחר הפציעה יש להביאו לקרקע במהירות האפשרית תוך שמירה על כך שלא ייגרר על המצוק (אם יש צורך יגלוש אליו מדריך נוסף וירחיקו מהמצוק).

הוראות בטיחות לחניכים בפעילות

1. חובה להישמע לכל הוראות המדריכים

2. אין להתקרב אל שפת המצוק מעבר למרחק של כמטר וחצי ללא איבטוח (אזור סכנה).

3. חלה חובה על כל הנמצא בקרבת המצוק או עליו או מתחתיו לחבוש קסדה.

4. אין לעשן בזמן הפעילות, ובכל מקרה אין לעשן בקרבת הציוד.

5. אין לדרוך על הציוד.

6. אין לזרוק ציוד, אלא להעבירו מיד ליד (למעט חבל, לאחר וידוא שאיש לא עלול להיפגע).

7. אין לנוע בשטח העיגונים ושטח חלוקות המשקל שלא על הוראות המדריכים.

8. אין לנוע בתחתית המצוק ללא צורך.

9. בעת נפילת אבן או כל ציוד יש לצעוק 'אבן'.

10. בהישמע הצעקה 'אבן' - על הנמצאים בקרבת המצוק להיצמד לקיר, ולא להביט כלפי מעלה.

11. יש להכניס חולצה למכנסיים ולאסוף שיער בתוך הקסדה.

12. יש להסיר את כל האמצעים הנלווים (ביפרים, פלאפונים, אקדחים וכד') העלולים ליפול ולסכן את השוהים בקרבת המצוק. באישור המדריך, ניתן לאבטח אמצעים אלו ובכל מקרה דרושה בדיקה של מדריך.