הצגת המקור של הדף "אם גלשתי על חבל כפול, האם עדיף למשוך את הצד שקרוב לסלע או את הרחוק, ולמה?"

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אין באפשרותכם לערוך דף זה, מהסיבה הבאה:

הפעולה שביקשתם לבצע מוגבלת למשתמשים בקבוצה הבאה: משתמשים.


באפשרותכם לצפות בטקסט המקור של הדף ולהעתיקו.

חזרה לדף אם גלשתי על חבל כפול, האם עדיף למשוך את הצד שקרוב לסלע או את הרחוק, ולמה?.