האנציקלופדיה של הטיפוס
http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&feed=atom&action=history איך בוחרים חבל הובלה? אתם יכולים לעשות קצת סדר בכל האורכים, הסוגים, הקטרים והדגמים? - היסטוריית גרסאות 2022-05-20T01:43:54Z היסטוריית הגרסאות של הדף הזה בוויקי MediaWiki 1.30.0 http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=16316&oldid=prev מיכה יניב: החלפת טקסט – "עמיידים" ב־"עמידים" 2021-02-05T12:18:43Z <p>החלפת טקסט – &quot;עמיידים&quot; ב־&quot;עמידים&quot;</p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־12:18, 5 בפברואר 2021</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l65" >שורה 65:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 65:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>מידת הקשיחות של החבל נמדדת, כאמור, במונחים של נוטביליטי, כמה קשה לקשור את החבל וכמה הקשרים מתהדקים בו.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>מידת הקשיחות של החבל נמדדת, כאמור, במונחים של נוטביליטי, כמה קשה לקשור את החבל וכמה הקשרים מתהדקים בו.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==עמידות בפני שחיקה==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==עמידות בפני שחיקה==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>זו עוד תכונה שקצת קשה לכמת. מה יהיה אורך החיים של החבל? זה תלוי כמובן בתדירות השימוש ובסוג הסלע. באופן כללי ניתן לומר שחבלים עם מעטפת עבה יותר, וארוגה יותר בצפיפות (שיהיו גם קצת יותר קשים), יהיו יותר <del class="diffchange diffchange-inline">עמיידים</del>.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>זו עוד תכונה שקצת קשה לכמת. מה יהיה אורך החיים של החבל? זה תלוי כמובן בתדירות השימוש ובסוג הסלע. באופן כללי ניתן לומר שחבלים עם מעטפת עבה יותר, וארוגה יותר בצפיפות (שיהיו גם קצת יותר קשים), יהיו יותר <ins class="diffchange diffchange-inline">עמידים</ins>.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>הבדיקה שמנסה להעריך את זה היא [[עמידות בשחיקה]], באופן כללי, ויש גם בדיקה של עמידות על פינות חדות.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>הבדיקה שמנסה להעריך את זה היא [[עמידות בשחיקה]], באופן כללי, ויש גם בדיקה של עמידות על פינות חדות.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=16289&oldid=prev מיכה יניב: החלפת טקסט – "מידי" ב־"מיידי" 2021-02-04T10:17:07Z <p>החלפת טקסט – &quot;מידי&quot; ב־&quot;מיידי&quot;</p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־10:17, 4 בפברואר 2021</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l65" >שורה 65:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 65:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>מידת הקשיחות של החבל נמדדת, כאמור, במונחים של נוטביליטי, כמה קשה לקשור את החבל וכמה הקשרים מתהדקים בו.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>מידת הקשיחות של החבל נמדדת, כאמור, במונחים של נוטביליטי, כמה קשה לקשור את החבל וכמה הקשרים מתהדקים בו.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==עמידות בפני שחיקה==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==עמידות בפני שחיקה==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>זו עוד תכונה שקצת קשה לכמת. מה יהיה אורך החיים של החבל? זה תלוי כמובן בתדירות השימוש ובסוג הסלע. באופן כללי ניתן לומר שחבלים עם מעטפת עבה יותר, וארוגה יותר בצפיפות (שיהיו גם קצת יותר קשים), יהיו יותר <del class="diffchange diffchange-inline">עמידים</del>.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>זו עוד תכונה שקצת קשה לכמת. מה יהיה אורך החיים של החבל? זה תלוי כמובן בתדירות השימוש ובסוג הסלע. באופן כללי ניתן לומר שחבלים עם מעטפת עבה יותר, וארוגה יותר בצפיפות (שיהיו גם קצת יותר קשים), יהיו יותר <ins class="diffchange diffchange-inline">עמיידים</ins>.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>הבדיקה שמנסה להעריך את זה היא [[עמידות בשחיקה]], באופן כללי, ויש גם בדיקה של עמידות על פינות חדות.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>הבדיקה שמנסה להעריך את זה היא [[עמידות בשחיקה]], באופן כללי, ויש גם בדיקה של עמידות על פינות חדות.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=16135&oldid=prev מיכה יניב: /* אורכים */ 2020-11-04T18:21:10Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">אורכים</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־18:21, 4 בנובמבר 2020</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l48" >שורה 48:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 48:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לטיפוס מסלולי [[טראד]] ארוכים עדיף זוג של חבלי 60מ', או חבל ביקולור 120מ', שיאפשר למשוך פיצ'ים ארוכים. כנראה שגם חבל 110מ', או אפילו שני חבלי 50מ' מספיקים כדי למשוך את הפיצ'ים, למרות שהם קצת מקצרים את הגלישות.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לטיפוס מסלולי [[טראד]] ארוכים עדיף זוג של חבלי 60מ', או חבל ביקולור 120מ', שיאפשר למשוך פיצ'ים ארוכים. כנראה שגם חבל 110מ', או אפילו שני חבלי 50מ' מספיקים כדי למשוך את הפיצ'ים, למרות שהם קצת מקצרים את הגלישות.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לטיפוס אלפיני וגם למולטי-פיץ', חבלי 70מ' דקים מאד הופכים פופולריים בשנים האחרונות. זה בהחלט ארוך מדי למצוקים הקטנים של הארץ (או למצוקים קטנים בכלל) אבל עשוי להיות בחירה נבונה למטפסים אלפיניים.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לטיפוס אלפיני וגם למולטי-פיץ', חבלי 70מ' דקים מאד הופכים פופולריים בשנים האחרונות. זה בהחלט ארוך מדי למצוקים הקטנים של הארץ (או למצוקים קטנים בכלל) אבל עשוי להיות בחירה נבונה למטפסים אלפיניים<ins class="diffchange diffchange-inline">. חבל 70 מאפשר במצוקים נמוכים של (15-20מ׳), לפתוח שני מסלולי במקביל - אחד על כל קצה. עוד דבר שחשוב להמשך הוא שחבל 70 אפשר לקצר לאחר תקופת שימוש. מכיוון שהקצוות מתבלים הרבה יותר מהאמצע, זה לגמרי הגיוני להפוך חבל 70מ׳ לחבל 60מ, כשהקצוות מתבלים קצת..</ins>.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==טיפולים==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==טיפולים==</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=14847&oldid=prev מיכה יניב: /* על מה הקוטר משפיע? */ 2019-02-09T13:44:15Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">על מה הקוטר משפיע?</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־13:44, 9 בפברואר 2019</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l34" >שורה 34:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 34:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ככל שהחבל עבה יותר, כך הוא יכול לספוג יותר [[נפילת UIAA|נפילות]].</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ככל שהחבל עבה יותר, כך הוא יכול לספוג יותר [[נפילת UIAA|נפילות]].</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ככל שהחבל עבה יותר, העמידות שלו בפני שחיקה או חיתוך על פינות חדות טובה יותר.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ככל שהחבל עבה יותר, העמידות שלו בפני שחיקה או חיתוך על פינות חדות טובה יותר.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ככל שהחבל עבה יותר, הוא יותר כבד. המשקל משפיע במסלולים קצרים וקשים, אבל גם במסלולים ארוכים ואלפיניים בהם חשוב להיות [[מהירות|מהירים]] וכל משקל <del class="diffchange diffchange-inline">הנוסף </del>מעכב את ההתקדמות.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ככל שהחבל עבה יותר, הוא יותר כבד. המשקל משפיע במסלולים קצרים וקשים, אבל גם במסלולים ארוכים ואלפיניים בהם חשוב להיות [[מהירות|מהירים]] וכל משקל <ins class="diffchange diffchange-inline">נוסף </ins>מעכב את ההתקדמות.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבלים עבים לא עוברים טוב בכל אמצעי החיכוך המיועדים לשני חבלים ([[גלובוס]], [[רברסינו]] ו[[גיגי]] הם מספר דוגמאות).</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבלים עבים לא עוברים טוב בכל אמצעי החיכוך המיועדים לשני חבלים ([[גלובוס]], [[רברסינו]] ו[[גיגי]] הם מספר דוגמאות).</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבל עבה אולי עמיד ביותר נפילות, אבל מייצר [[כוח בלימה]] גדול יותר (באופן כללי). זה משמעותי במסלולי טראד&#160; <del class="diffchange diffchange-inline">מסלוליליםמאלפיניים</del>, על קרח ובכלל ב[[אבני עיגון]].</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבל עבה אולי עמיד ביותר נפילות, אבל מייצר [[כוח בלימה]] גדול יותר (באופן כללי). זה משמעותי במסלולי טראד&#160; <ins class="diffchange diffchange-inline">מסלולים אלפיניים</ins>, על קרח ובכלל ב[[אבני עיגון]].</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבלים עבים יותר יקרים (שוב, רק באופן כללי).</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבלים עבים יותר יקרים (שוב, רק באופן כללי).</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></ins></div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==אורכים==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==אורכים==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>פעם היו נמכרים חבלי הובלה באורך של 50מ' בלבד. אחרכך, התחילו לטפס גם עם חבלי 60מ', 65מ', ועכשיו הרבה מעדיפים אפילו חבלי 70מ'. מרבית המטפסים עדיין משתמשים בחבלים של 50מ' וזו היא בחירה לא רעה בכלל, למרות שבשנים האחרונות האורך של 60מ' מתבסס כסטנדרד חדש. יש יותר ויותר מסלולים ספורטיביים ארוכים מ-25מ'. זה מצויין בדרך כלל ב[[טופו]], למרבית המזל...</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>פעם היו נמכרים חבלי הובלה באורך של 50מ' בלבד. אחרכך, התחילו לטפס גם עם חבלי 60מ', 65מ', ועכשיו הרבה מעדיפים אפילו חבלי 70מ'. מרבית המטפסים עדיין משתמשים בחבלים של 50מ' וזו היא בחירה לא רעה בכלל, למרות שבשנים האחרונות האורך של 60מ' מתבסס כסטנדרד חדש. יש יותר ויותר מסלולים ספורטיביים ארוכים מ-25מ'. זה מצויין בדרך כלל ב[[טופו]], למרבית המזל...</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=14846&oldid=prev מיכה יניב ב־13:37, 9 בפברואר 2019 2019-02-09T13:37:17Z <p></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־13:37, 9 בפברואר 2019</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1" >שורה 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 1:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בחירה של [[חבל הובלה]] היא ללא ספק בחירה קשה, אולי הקשה ביותר למטפסים מתחילים. פעם החיים היו פשוטים, היו כמה סוגי [[חבלים]]: שרוכים, [[פרוסיק|פרוסיקים]], חבל סטאטי ל[[טופ-רופ]] ול[[גלישה]], חבל דינאמי עבה ל[[הובלה]] ([[חבל יחיד|סינגל]]) וחבל דינאמי דק להובלה ([[חבל כפול|דאבל]]). היום יש המון [[שיטות הובלה|שיטות]] (סינגל, דאבל, טווין, זיפ למשל), המון [[קוטר של חבל|עוביים]] (כמעט כל קוטר בין 6.9מ״מ ל-11מ״מ, בקפיצות של <del class="diffchange diffchange-inline">חצי </del>מילימטר), המון [[טיפולים לחבלים|טיפולים]] (dry, longlife, standard למשל) והמון מבנים של [[ליבה ומעטפת]] (כיוון s, כיוון z, שזירה של 1 על 1, 1 על 2, 2 על 2 וכו').</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בחירה של [[חבל הובלה]] היא ללא ספק בחירה קשה, אולי הקשה ביותר למטפסים מתחילים. פעם החיים היו פשוטים, היו כמה סוגי [[חבלים]]: שרוכים, [[פרוסיק|פרוסיקים]], חבל סטאטי ל[[טופ-רופ]] ול[[גלישה]], חבל דינאמי עבה ל[[הובלה]] ([[חבל יחיד|סינגל]]) וחבל דינאמי דק להובלה ([[חבל כפול|דאבל]]). היום יש המון [[שיטות הובלה|שיטות]] (סינגל, דאבל, טווין, זיפ למשל), המון [[קוטר של חבל|עוביים]] (כמעט כל קוטר בין 6.9מ״מ ל-11מ״מ, בקפיצות של <ins class="diffchange diffchange-inline">עשירית </ins>מילימטר), המון [[טיפולים לחבלים|טיפולים]] (dry, longlife, standard למשל) והמון מבנים של [[ליבה ומעטפת]] (כיוון s, כיוון z, שזירה של 1 על 1, 1 על 2, 2 על 2 וכו').</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המטפס נדרש למספר רב של החלטות טכניות, ואם הוא מטפס מתחיל, זה קצת קשה להבין מה רוצים ממנו בכלל, וזה לא כלכך טוב.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המטפס נדרש למספר רב של החלטות טכניות, ואם הוא מטפס מתחיל, זה קצת קשה להבין מה רוצים ממנו בכלל, וזה לא כלכך טוב.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l36" >שורה 36:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 36:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ככל שהחבל עבה יותר, הוא יותר כבד. המשקל משפיע במסלולים קצרים וקשים, אבל גם במסלולים ארוכים ואלפיניים בהם חשוב להיות [[מהירות|מהירים]] וכל משקל הנוסף מעכב את ההתקדמות.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># ככל שהחבל עבה יותר, הוא יותר כבד. המשקל משפיע במסלולים קצרים וקשים, אבל גם במסלולים ארוכים ואלפיניים בהם חשוב להיות [[מהירות|מהירים]] וכל משקל הנוסף מעכב את ההתקדמות.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבלים עבים לא עוברים טוב בכל אמצעי החיכוך המיועדים לשני חבלים ([[גלובוס]], [[רברסינו]] ו[[גיגי]] הם מספר דוגמאות).</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבלים עבים לא עוברים טוב בכל אמצעי החיכוך המיועדים לשני חבלים ([[גלובוס]], [[רברסינו]] ו[[גיגי]] הם מספר דוגמאות).</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבל עבה אולי עמיד ביותר נפילות, אבל מייצר [[כוח בלימה]] גדול יותר (באופן כללי). זה משמעותי במסלולי טראד <del class="diffchange diffchange-inline">ובגלל </del>ב[[אבני עיגון]].</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבל עבה אולי עמיד ביותר נפילות, אבל מייצר [[כוח בלימה]] גדול יותר (באופן כללי). זה משמעותי במסלולי טראד <ins class="diffchange diffchange-inline"> מסלוליליםמאלפיניים, על קרח ובכלל </ins>ב[[אבני עיגון]].</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבלים עבים יותר יקרים (שוב, רק באופן כללי).</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div># חבלים עבים יותר יקרים (שוב, רק באופן כללי).</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==אורכים==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==אורכים==</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l43" >שורה 43:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 43:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>חבלים ארוכים מאפשרים פיצ'ים ארוכים יותר, גם של טיפוס וגם של גלישה. לעומת זאת, חבלים ארוכים הם כבדים יותר, יקרים יותר (המשקל והמחיר הם לפי מטר) וחשוב יותר, מסתבכים יותר וקשים יותר לניהול. זכרו, ככל שהחבל יותר ארוך, הקשר שהוא יוצר הוא יותר [[קשר גורדי|גורדי]].</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>חבלים ארוכים מאפשרים פיצ'ים ארוכים יותר, גם של טיפוס וגם של גלישה. לעומת זאת, חבלים ארוכים הם כבדים יותר, יקרים יותר (המשקל והמחיר הם לפי מטר) וחשוב יותר, מסתבכים יותר וקשים יותר לניהול. זכרו, ככל שהחבל יותר ארוך, הקשר שהוא יוצר הוא יותר [[קשר גורדי|גורדי]].</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לטיפוס ספורטיבי, כנראה שחבל באורך של 60מ' מתאים לכל המסלולים בארץ. חבל כזה גם מתאים למספר רב של אתרים בעולם, ואפילו למסלולים ארוכים מבולטים, בהם יש תחנות מסודרות לגלישה כל 25-30מ'.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לטיפוס ספורטיבי, כנראה שחבל באורך של 60מ' מתאים <ins class="diffchange diffchange-inline">כמעט </ins>לכל המסלולים בארץ. חבל כזה גם מתאים למספר רב של אתרים בעולם, ואפילו למסלולים ארוכים מבולטים, בהם יש תחנות מסודרות לגלישה כל 25-30מ'.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לטיפוס מסלולי [[טראד]] ארוכים עדיף זוג של חבלי 60מ', או חבל ביקולור 120מ', שיאפשר למשוך פיצ'ים ארוכים. כנראה שגם חבל 110מ', או אפילו שני חבלי 50מ' מספיקים כדי למשוך את הפיצ'ים, למרות שהם קצת מקצרים את הגלישות.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>לטיפוס מסלולי [[טראד]] ארוכים עדיף זוג של חבלי 60מ', או חבל ביקולור 120מ', שיאפשר למשוך פיצ'ים ארוכים. כנראה שגם חבל 110מ', או אפילו שני חבלי 50מ' מספיקים כדי למשוך את הפיצ'ים, למרות שהם קצת מקצרים את הגלישות.</div></td></tr> <tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l53" >שורה 53:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 53:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>חבל רטוב הוא בעיה קשה. הוא כבד יותר, קשה לניהול, נשחק במהירות וחלש בכ-30% בזמן שהוא רטוב. עדיף חבל יבש. הטיפול הזה מקטין את ספיגת המים של החבל. ובכן, למטפסים ספורטיביים זה לא ממש חשוב. הם ממילא לא ייצאו לטפס אם הסלע יהיה רטוב, ויפסיקו לטפס (כנראה) אם יתחיל לרדת גשם. &#160;</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>חבל רטוב הוא בעיה קשה. הוא כבד יותר, קשה לניהול, נשחק במהירות וחלש בכ-30% בזמן שהוא רטוב. עדיף חבל יבש. הטיפול הזה מקטין את ספיגת המים של החבל. ובכן, למטפסים ספורטיביים זה לא ממש חשוב. הם ממילא לא ייצאו לטפס אם הסלע יהיה רטוב, ויפסיקו לטפס (כנראה) אם יתחיל לרדת גשם. &#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>טיפול המקטין את ספיגת המים של החבל חשוב במיוחד למטפסים אלפיניים, בהם החבל עשוי להרטב ולקפוא. אם כבר הולכים על חבל יבש, עדיף כזה שיש לו טיפול גם למעטפת וגם לליבה.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>טיפול המקטין את ספיגת המים של החבל חשוב במיוחד למטפסים אלפיניים <ins class="diffchange diffchange-inline">ולמפלי קרח</ins>, בהם החבל עשוי להרטב ולקפוא. אם כבר הולכים על חבל יבש, עדיף כזה שיש לו טיפול גם למעטפת וגם לליבה.</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===long-life===</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===long-life===</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>זהו טיפול המשפר את יכולת הסיבים של המעטפת לעמוד בשחיקה ומאריך (בתיאוריה) את חיי החבל. גם זה משמעותי פחות למטפסים ספורטיביים ויותר למטפסים של מסלולם ארוכים. במיוחד אצלנו, כשהמסלולים הספורטיביים עם על גיר והארוכים הם על אבן חול ועל גרניט.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>זהו טיפול המשפר את יכולת הסיבים של המעטפת לעמוד בשחיקה ומאריך (בתיאוריה) את חיי החבל. גם זה משמעותי פחות למטפסים ספורטיביים ויותר למטפסים של מסלולם ארוכים. במיוחד אצלנו, כשהמסלולים הספורטיביים עם על גיר והארוכים הם על אבן חול ועל גרניט.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=14632&oldid=prev מיכה יניב: /* שימוש עיקרי */ 2018-09-13T07:25:37Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">שימוש עיקרי</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־07:25, 13 בספטמבר 2018</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l21" >שורה 21:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 21:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בדומה, [[חבל כפול|חבלי דאבל]] (חבל כפול) הם הבחירה הנבונה למסלולים אלפיניים ול[[מסלולים ארוכים|מסלולי סלע ארוכים]]. הם מאפשרים גלישות ארוכות יותר, הקטנת ה[[דראג|חיכוך של מעבר החבל בעגינות]] ועוד כמה יתרונות. לעומתם, [[חבל תאומים|חבלי טווין]] (חבל תאומים) הם הבחירה המועדפת במסלולי קרח בגלל המשקל הנמוך והיתירות שבשיטה (בגלל שבבלימה של כל נפילה משתתפים שני חבלים).</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בדומה, [[חבל כפול|חבלי דאבל]] (חבל כפול) הם הבחירה הנבונה למסלולים אלפיניים ול[[מסלולים ארוכים|מסלולי סלע ארוכים]]. הם מאפשרים גלישות ארוכות יותר, הקטנת ה[[דראג|חיכוך של מעבר החבל בעגינות]] ועוד כמה יתרונות. לעומתם, [[חבל תאומים|חבלי טווין]] (חבל תאומים) הם הבחירה המועדפת במסלולי קרח בגלל המשקל הנמוך והיתירות שבשיטה (בגלל שבבלימה של כל נפילה משתתפים שני חבלים).</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>חבלים שמטופלים בטיפול dry (ועדיף שגם המעטפת וגם הליבה יהיו מטופלים) מתאימים למצבים בהם יש סיכוי טוב שהחבל יירטב, בסביבה רטובה או לחה. זה משמעותי במסלולים אלפיניים, [[מיקסד|מסלולי מיקסד]] ובכלל בהרים. גם על מסלולי סלע ארוכים באירופה או ברוקיז, זה יכול לעזור. באיזור שלנו זה לא משנה הרבה, ובמיוחד כשיום-יומיים טיפוס על אבן החול של [[וואדי ראם]] בירדן או על הגרניט של [[ההר הגבוה]] בסיני ישחקו את הציפוי מן המעטפת. לעומת זאת, טיפול longlife, לעמידות טובה יותר בפני שחיקה יכול להועיל בירדן, בסיני וגם במסלולי שלג וקרח. הטיפולים הללו לא מוסיפים משקל, ומוסיפים מעט במחיר.</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>חבלים שמטופלים בטיפול dry (ועדיף שגם המעטפת וגם הליבה יהיו מטופלים) מתאימים למצבים בהם יש סיכוי טוב שהחבל יירטב, בסביבה רטובה או לחה. זה משמעותי במסלולים אלפיניים, [[מיקסד|מסלולי מיקסד]] ובכלל בהרים. גם על מסלולי סלע ארוכים באירופה או ברוקיז, זה יכול לעזור. באיזור שלנו זה לא משנה הרבה, ובמיוחד כשיום-יומיים טיפוס על אבן החול של [[וואדי ראם]] בירדן או על הגרניט של [[<ins class="diffchange diffchange-inline">סיני|</ins>ההר הגבוה]] בסיני ישחקו את הציפוי מן המעטפת. לעומת זאת, טיפול longlife, לעמידות טובה יותר בפני שחיקה יכול להועיל בירדן, בסיני וגם במסלולי שלג וקרח. הטיפולים הללו לא מוסיפים משקל, ומוסיפים מעט במחיר.</div></td></tr> <tr><td colspan="2">&#160;</td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>&#160;</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==קטרים==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==קטרים==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===חלוקה לפי קוטר===</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>===חלוקה לפי קוטר===</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=14631&oldid=prev מיכה יניב ב־07:01, 13 בספטמבר 2018 2018-09-13T07:01:40Z <p></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־07:01, 13 בספטמבר 2018</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1" >שורה 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 1:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בחירה של [[חבל הובלה]] היא ללא ספק בחירה קשה, אולי הקשה ביותר למטפסים מתחילים. פעם החיים היו פשוטים, היו כמה סוגי [[חבלים]]: שרוכים, [[פרוסיק|פרוסיקים]], חבל סטאטי ל[[טופ-רופ]] ול[[גלישה]], חבל דינאמי עבה ל[[הובלה]] ([[חבל יחיד|סינגל]]) וחבל דינאמי דק להובלה ([[חבל כפול|דאבל]]). היום יש המון [[שיטות הובלה|שיטות]] (סינגל, דאבל, טווין, זיפ למשל), המון [[קוטר של חבל|עוביים]] (כמעט כל קוטר בין <del class="diffchange diffchange-inline">7</del>.<del class="diffchange diffchange-inline">5 </del>ל-<del class="diffchange diffchange-inline">11 </del>בקפיצות של מילימטר <del class="diffchange diffchange-inline">אחד</del>), המון [[טיפולים לחבלים|טיפולים]] (dry, longlife, standard למשל) והמון מבנים של [[ליבה ומעטפת]] (כיוון s, כיוון z, שזירה של 1 על 1, 1 על 2, 2 על 2 וכו').</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בחירה של [[חבל הובלה]] היא ללא ספק בחירה קשה, אולי הקשה ביותר למטפסים מתחילים. פעם החיים היו פשוטים, היו כמה סוגי [[חבלים]]: שרוכים, [[פרוסיק|פרוסיקים]], חבל סטאטי ל[[טופ-רופ]] ול[[גלישה]], חבל דינאמי עבה ל[[הובלה]] ([[חבל יחיד|סינגל]]) וחבל דינאמי דק להובלה ([[חבל כפול|דאבל]]). היום יש המון [[שיטות הובלה|שיטות]] (סינגל, דאבל, טווין, זיפ למשל), המון [[קוטר של חבל|עוביים]] (כמעט כל קוטר בין <ins class="diffchange diffchange-inline">6</ins>.<ins class="diffchange diffchange-inline">9מ״מ </ins>ל-<ins class="diffchange diffchange-inline">11מ״מ, </ins>בקפיצות של <ins class="diffchange diffchange-inline">חצי </ins>מילימטר), המון [[טיפולים לחבלים|טיפולים]] (dry, longlife, standard למשל) והמון מבנים של [[ליבה ומעטפת]] (כיוון s, כיוון z, שזירה של 1 על 1, 1 על 2, 2 על 2 וכו').</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המטפס נדרש למספר רב של החלטות טכניות, ואם הוא מטפס מתחיל, זה קצת קשה להבין מה רוצים ממנו בכלל, וזה לא כלכך טוב.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המטפס נדרש למספר רב של החלטות טכניות, ואם הוא מטפס מתחיל, זה קצת קשה להבין מה רוצים ממנו בכלל, וזה לא כלכך טוב.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=14630&oldid=prev Admin ב־08:55, 12 בספטמבר 2018 2018-09-12T08:55:10Z <p></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־08:55, 12 בספטמבר 2018</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1" >שורה 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 1:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בחירה של [[חבל הובלה]] היא ללא ספק בחירה קשה, אולי הקשה ביותר למטפסים מתחילים. פעם החיים היו פשוטים, היו כמה סוגי [[חבלים]]: שרוכים, [[פרוסיק|פרוסיקים]], חבל סטאטי ל[[טופ-רופ]] ול[[גלישה]], חבל דינאמי עבה ל[[הובלה]] ([[חבל יחיד|סינגל]]) וחבל דינאמי דק להובלה (חבל כפול|דאבל]]). היום יש המון [[שיטות הובלה|שיטות]] (סינגל, דאבל, טווין, זיפ למשל), המון [[קוטר של חבל|עוביים]] (כמעט כל קוטר בין 7.5 ל-11 בקפיצות של מילימטר אחד), המון [[טיפולים לחבלים|טיפולים]] (dry, longlife, standard למשל) והמון מבנים של [[ליבה ומעטפת]] (כיוון s, כיוון z, שזירה של 1 על 1, 1 על 2, 2 על 2 וכו').</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בחירה של [[חבל הובלה]] היא ללא ספק בחירה קשה, אולי הקשה ביותר למטפסים מתחילים. פעם החיים היו פשוטים, היו כמה סוגי [[חבלים]]: שרוכים, [[פרוסיק|פרוסיקים]], חבל סטאטי ל[[טופ-רופ]] ול[[גלישה]], חבל דינאמי עבה ל[[הובלה]] ([[חבל יחיד|סינגל]]) וחבל דינאמי דק להובלה (<ins class="diffchange diffchange-inline">[[</ins>חבל כפול|דאבל]]). היום יש המון [[שיטות הובלה|שיטות]] (סינגל, דאבל, טווין, זיפ למשל), המון [[קוטר של חבל|עוביים]] (כמעט כל קוטר בין 7.5 ל-11 בקפיצות של מילימטר אחד), המון [[טיפולים לחבלים|טיפולים]] (dry, longlife, standard למשל) והמון מבנים של [[ליבה ומעטפת]] (כיוון s, כיוון z, שזירה של 1 על 1, 1 על 2, 2 על 2 וכו').</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המטפס נדרש למספר רב של החלטות טכניות, ואם הוא מטפס מתחיל, זה קצת קשה להבין מה רוצים ממנו בכלל, וזה לא כלכך טוב.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המטפס נדרש למספר רב של החלטות טכניות, ואם הוא מטפס מתחיל, זה קצת קשה להבין מה רוצים ממנו בכלל, וזה לא כלכך טוב.</div></td></tr> </table> Admin http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=14145&oldid=prev מיכה יניב ב־19:48, 11 באפריל 2018 2018-04-11T19:48:08Z <p></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־19:48, 11 באפריל 2018</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l1" >שורה 1:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 1:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בחירה של [[חבל הובלה]] היא ללא ספק בחירה קשה, אולי הקשה ביותר למטפסים מתחילים. פעם החיים היו פשוטים, היו כמה סוגי [[חבלים]]: שרוכים, [[פרוסיק|פרוסיקים]], חבל סטאטי ל[[טופ-רופ]] ול[[גלישה]], חבל דינאמי עבה ל[[הובלה]] (סינגל) וחבל דינאמי דק להובלה (דאבל). היום יש המון [[שיטות הובלה|שיטות]] (סינגל, דאבל, טווין, זיפ למשל), המון [[קוטר של חבל|עוביים]] (כמעט כל קוטר בין 7.5 ל-11 בקפיצות של מילימטר אחד), המון [[טיפולים לחבלים|טיפולים]] (dry, longlife, standard למשל) והמון מבנים של [[ליבה ומעטפת]] (כיוון s, כיוון z, שזירה של 1 על 1, 1 על 2, 2 על 2 וכו').</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>בחירה של [[חבל הובלה]] היא ללא ספק בחירה קשה, אולי הקשה ביותר למטפסים מתחילים. פעם החיים היו פשוטים, היו כמה סוגי [[חבלים]]: שרוכים, [[פרוסיק|פרוסיקים]], חבל סטאטי ל[[טופ-רופ]] ול[[גלישה]], חבל דינאמי עבה ל[[הובלה]] (<ins class="diffchange diffchange-inline">[[חבל יחיד|</ins>סינגל<ins class="diffchange diffchange-inline">]]</ins>) וחבל דינאמי דק להובלה (<ins class="diffchange diffchange-inline">חבל כפול|</ins>דאבל<ins class="diffchange diffchange-inline">]]</ins>). היום יש המון [[שיטות הובלה|שיטות]] (סינגל, דאבל, טווין, זיפ למשל), המון [[קוטר של חבל|עוביים]] (כמעט כל קוטר בין 7.5 ל-11 בקפיצות של מילימטר אחד), המון [[טיפולים לחבלים|טיפולים]] (dry, longlife, standard למשל) והמון מבנים של [[ליבה ומעטפת]] (כיוון s, כיוון z, שזירה של 1 על 1, 1 על 2, 2 על 2 וכו').</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המטפס נדרש למספר רב של החלטות טכניות, ואם הוא מטפס מתחיל, זה קצת קשה להבין מה רוצים ממנו בכלל, וזה לא כלכך טוב.</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>המטפס נדרש למספר רב של החלטות טכניות, ואם הוא מטפס מתחיל, זה קצת קשה להבין מה רוצים ממנו בכלל, וזה לא כלכך טוב.</div></td></tr> </table> מיכה יניב http://wiki.imga.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94%3F_%D7%90%D7%AA%D7%9D_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D,_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D%3F&diff=12931&oldid=prev מיכה יניב: /* קישורים חיצוניים */ 2016-10-25T14:20:00Z <p>‏<span dir="auto"><span class="autocomment">קישורים חיצוניים</span></span></p> <table class="diff diff-contentalign-right" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr style="vertical-align: top;" lang="he"> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">→ הגרסה הקודמת</td> <td colspan="2" style="background-color: white; color:black; text-align: center;">גרסה מ־14:20, 25 באוקטובר 2016</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l79" >שורה 79:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">שורה 79:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==קישורים חיצוניים==</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>==קישורים חיצוניים==</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*[https://www.rei.com/learn/expert-advice/ropes.<del class="diffchange diffchange-inline">htmll </del>איך לבחור חבל - 1]</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*[https://www.rei.com/learn/expert-advice/ropes.<ins class="diffchange diffchange-inline">html </ins>איך לבחור חבל - 1]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*[<del class="diffchange diffchange-inline">http</del>://www.<del class="diffchange diffchange-inline">outdoorgearlab</del>.com/<del class="diffchange diffchange-inline">Climbing-Rope</del>-<del class="diffchange diffchange-inline">Reviews</del>/<del class="diffchange diffchange-inline">Buying-Advicel </del>איך לבחור חבל - 2]</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*[<ins class="diffchange diffchange-inline">https</ins>://www.<ins class="diffchange diffchange-inline">rei</ins>.com/<ins class="diffchange diffchange-inline">learn/expert</ins>-<ins class="diffchange diffchange-inline">advice</ins>/<ins class="diffchange diffchange-inline">ropes.htmll </ins>איך לבחור חבל - 2]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*[http<del class="diffchange diffchange-inline">://www.myoan.net/climbart/rope3.htmhttp</del>://www.rockandice.com/gear-guide-tips/how-to-choose-a-climbing-<del class="diffchange diffchange-inline">ropel </del>איך לבחור חבל - 3]</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>*[http://www.rockandice.com/gear-guide-tips/how-to-choose-a-climbing-<ins class="diffchange diffchange-inline">rope </ins>איך לבחור חבל - 3]</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>----</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>----</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>תרמו לדף זה: [[משתמש: מיכה יניב|מיכה יניב]] ואחרים...</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>תרמו לדף זה: [[משתמש: מיכה יניב|מיכה יניב]] ואחרים...</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[קטגוריה:הגדרות]][[קטגוריה:טיפוס]][[קטגוריה:טיפוס הרים]][[קטגוריה:טיפוס סלע]][[קטגוריה:טיפוס ספורטיבי]][[קטגוריה:טיפוס מלאכותי]][[קטגוריה:ציוד]][[קטגוריה:טכניקות ומיומנויות]][[קטגוריה: ציוד טיפוס]][[קטגוריה: הכה את המומחה]]</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[קטגוריה:הגדרות]][[קטגוריה:טיפוס]][[קטגוריה:טיפוס הרים]][[קטגוריה:טיפוס סלע]][[קטגוריה:טיפוס ספורטיבי]][[קטגוריה:טיפוס מלאכותי]][[קטגוריה:ציוד]][[קטגוריה:טכניקות ומיומנויות]][[קטגוריה: ציוד טיפוס]][[קטגוריה: הכה את המומחה]]</div></td></tr> </table> מיכה יניב